Avansul minim la creditele imobiliare va fi de 15% pentru lei şi 25% pentru euro în cazul în care solicitantul obţine veniturile în moneda naţională. De asemenea, în situaţia în carea clientul are venituri în euro, nivelul minim ala avansului la creditele în monedă europeană scade de 25% la doar 20%.
Noul regulament desfiinţează aşa numitul împrumut de nevoi personale cu garanţii imobiliare, care presupunea ipotecarea locuinţei pentru un credit de consum,  şi împarte produsele de creditare în două mari categorii: credite imobiliare şi credite de consum. În cazul creditelor de consum impunerile sunt cu mult mai stricte şi vor duce, practice, la dispariţia împrumuturilor de nevoi personale în euro.
Astfel, creditele de consum se vor acorda pe o perioadă de maximum 5 ani iar solicitantul va trebui să aducă garanţii de 133% din valoarea împrumutată. De asemenea, la calculul solvabilităţii clientului băncile vor lua în consideraţie un curs de schimb euro-leu cu 35,5% mai mare decât cel de la data solicitării, o dobândă cu 0,6 puncte procentuale peste cea curentă şi venituri ale solictantului cu 6% mai mici decât cele justificate prin documente.
De la toate aceste norme sunt excluse creditele de refinanţare. Reamintim că regulamentul BNR a fost ajustat după discuţiile cu bancherii comerciali în contextul în care, iniţial, el impunea aceleaşi restricţii atât creditelor de consum cât şi celor pentru locuinţă.