România trebuie să îşi îndeplinească obligațiile

România trebuie să îşi îndeplinească obligaţiile în ceea ce priveşte clădirile eficiente din punct de vedere energetic.

Comisia Europeană (CE) a decis să demareze procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin expedierea unor scrisori de punere în întârziere către România, Bulgaria, Grecia, Lituania, Malta, Portugalia și Slovenia. Aceste scrisori sunt menite să le reamintească obligațiile privind raportarea către CE a celui de-al treilea raport referitor la nivelurile optime din punct de vedere al costurilor, în conformitate cu normele Uniunii Europene (UE) privind performanța energetică a clădirilor, așa cum sunt stipulate în Directiva 2010/31/UE.

Statele membre din UE sunt responsabile să stabilească cerințe minime în materie de performanță energetică pentru clădiri, pentru a asigura o echilibrare optimă între investiții și economii, cunoscută și sub numele de niveluri optime din punct de vedere al costurilor. Evaluarea nivelurilor optime din punct de vedere al costurilor este crucială pentru a permite statelor membre să valorifice întregul potențial de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile al parcului lor de clădiri, și pentru a evita ca cetățenii și companiile să cheltuie mai mult decât este necesar pentru îmbunătățirea eficienței locuințelor și a spațiilor de birouri.

Prin urmare, CE trimite scrisori de avertizare către statele membre în cauză, oferindu-le două luni pentru a răspunde și a corecta deficiențele identificate. În absența unui răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să transmită un aviz motivat.

Ce prevede Directiva 2010/31/UE?

Directiva 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind performanța energetică a clădirilor a suferit modificări. Pentru a asigura claritatea și eficiența acestor schimbări substanțiale, este necesară reformarea directivei respective.

O utilizare eficientă, prudentă, rațională și durabilă a energiei se aplică, printre altele, produselor petroliere, gazelor naturale și combustibililor solizi, care reprezintă surse esențiale de energie, dar sunt și principalele surse de emisii de dioxid de carbon.

Clădirile contribuie cu 40% la consumul total de energie în Uniunea Europeană. Având în vedere expansiunea sectorului construcțiilor, este de așteptat o creștere a consumului de energie. Prin urmare, reducerea consumului de energie și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile în sectorul clădirilor sunt măsuri esențiale pentru a diminua dependența Uniunii Europene de energie și pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Împreună cu creșterea utilizării energiei din surse regenerabile, măsurile de reducere a consumului de energie în Uniune ar permite respectarea Protocolului de la Kyoto al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice (UNFCCC) și îndeplinirea angajamentelor pe termen lung de a menține creșterea temperaturii globale sub 2°C, precum și de a reduce, până în 2020, emisiile globale de gaze cu efect de seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990 și cu 30% în cazul în care se încheie un acord internațional. Consumul redus de energie și creșterea utilizării energiei din surse regenerabile au, de asemenea, un rol important în asigurarea securității aprovizionării cu energie, în dezvoltarea tehnologică și în crearea de locuri de muncă și dezvoltare regională, în special în zonele rurale.