”Directiva privind eficiența energetică a fost adoptată”, a anunțat Tudor Constantinescu, consilier principal în cadrul Direcției Generale Energie din cadrul Comisiei Europene în cadrul unui seminar organizat de Reprezentanța CE în România.
El a arătat că decizia CE era necesară pentru a fi atinse obiectivele privind eficiența energetică cuprinse în Planul 20-20-20.
”Sectorul public reprezintă 19% din PIB și acoperă 12% din stocul de clădiri. Prin eficientizarea energetică a clădirilor din sectorul public am putea economici până la 60% din energia consumată. Ținta de renovare a clădirilor publice este de 3% pe an din suprafețele care sunt mai mari de 250 mp”, a spus Constantinescu.
Reprezentanţii CE susţin că sectorul public trebuie să constituie un exemplu: organismele publice vor promova comercializarea produselor și a serviciilor eficiente din punct de vedere energetic, prin impunerea obligației legale de a achiziționa clădiri, produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic. Vor trebui să continue să reducă treptat energia consumată în propriile lor sedii, prin efectuarea în fiecare an a lucrărilor de renovare necesare, care să acopere cel puțin 3% din suprafața totală a respectivelor clădiri.
Până în 2020, 80% dintre consumatorii finali vor avea contoare inteligente
El a precizat că și companiile energetice vor trebui să instituie măsuri de eficiență la consumator care să ducă la economii de 1,5% pe an. ”Există și obligații legate de utilizarea contoarelor individuale inteligente care să informeze consumatorul privind consumul în fiecare moment”, a precizat Constantinescu.
”Statele membre au obligația de a implanta contoare inteligente de electricitate pentru cel puțin 80% dintre consumatorii lor finali până în 2020, cu condiția ca această acțiune să fie sprijinită de o analiză favorabilă costuri-beneficii la nivel național. Este important să se asigure că pot fi introduse sisteme inteligente și în alte rețele, precum cele de termoficare, răcire și gaze, și că toate aceste rețele inteligente contribuie la construirea unei piețe performante și interoperabile pentru serviciile de eficiență energetică. Rețelele și contoarele inteligente vor constitui fundamentul aparatelor inteligente, contribuind la economiile de energie obținute prin cumpărarea unor aparate electrice mai economice”, se arată în Directiva CE.
Astfel, CE propune obligația legală de a introduce scheme de economisire a energiei în toate statele membre: distribuitorii de energie sau societățile de vânzare cu amănuntul a energiei vor fi obligați să economisească în fiecare an 1,5 % din volumul vânzărilor de energie pe care le realizează, prin implementarea unor măsuri de eficiență energetică, precum îmbunătățirea eficienței sistemului de încălzire, instalarea de ferestre tip termopan sau de acoperișuri izolante, la nivelul consumatorilor finali de energie.
În locul acestei măsuri, statele membre au posibilitatea să propună alte mecanisme de economisire a energiei, de exemplu prin finanțarea de programe sau acorduri voluntare care să conducă la aceleași rezultate, însă fără a le impune vreo obligație companiilor energetice.
Directiva se va aplica din 2013
Măsurile propuse în prezentul plan vizează să elimine distanța față de obiectivul UE de a realiza economii de energie de 20%, să contribuie la concretizarea viziunii noastre pentru anul 2050, a unei economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, precum și să consolideze independența energetică și siguranța aprovizionării.
Implementarea integrală a prezentului plan va avea ca rezultat economii însemnate de energie: se estimează că acțiunile sectorului public și noile cerințe minime de eficiență aplicabile aparatelor electrice vor produce economii de până la 100 Mtep și că se pot aștepta economii comparabile în urma măsurilor din sectorul transporturilor și a economiilor de energie realizate de consumatori grație furnizorilor lor de energie.
Directiva va intra în vigoare la finalul anului 2012, urmând a se aplica efectiv din 2013, iar în 2014 se va face o analiză a modul de aplicare și în funcție de realizări se vor stabili noi măsuri pentru a îmbunătăți activitatea de eficiență energetică.
Astfel, Directiva prevede ca în 2014 Comisia să realizeze o evaluare a progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivului UE de a crește eficiența energetică cu 20 % până în 2020 și, dacă va fi necesar, să introducă o nouă propunere legislativă prin care să stabilească obiective naționale obligatorii de creștere a eficienței energetice