Centrala termoelectrică cu ciclu combinat cu turbine cu gaz de la Iernut este cel mai mare proiect al unei companii de stat realizat în ultimii 30 de ani în sectorul energetic românesc, cu excepția reactorului 2 de la Cernavodă.

Noua centrală este construită în apropierea termocentralei Iernut pusă în funcțiune în urmă cu 50 de ani. Vechea termocentrală, care are șase grupuri și o putere instalată totală de 800 MW, este încă în exploatare şi va funcţiona în paralel cu noua centrală. Romgaz a preluat termocentrala Iernut în 2013 în contul datoriei de 150 de milioane de euro pe care compania Electrocentrale Bucureşti o avea către compania de gaz. „Aş putea să spun că tradiţia energetică de la Iernut va fi continuată pentru următorii 30-40 de ani, ceea ce este un lucru foarte important, nu numai pentru Romgaz, ci şi pentru toată România”, a arătat Balazs Bela, managerul de proiect de la Iernut. Noua centrală cu ciclu combinat gaze-abur va fi formată din patru turbine cu gaz, patru cazane recuperatoare pentru producere abur, cu trei nivele de presiune şi două turbine cu abur. Prin noua centrală, conducerea Romgaz susţine că eficienţa producerii energiei electrice va creşte la 56,42%, faţă de randamentul actual de circa 35% – 39%, va scădea consumul de combustibil gaze naturale şi implicit emisiile. În plus, se vor reduce costurile de producere a energiei electrice şi va creşte siguranţa în exploatare.

Adrian Volintiru, directorul general al companiei, a menționat că Romgaz nu se va opri aici și va continua să investească în grupuri de producție. În acest sens conducerea Romgaz analizează oportunitatea construirii unei centrale similare la Mintia, direcție care face parte din strategia de dezvoltare a companiei axată pe identificarea zăcămintelor „onshore”, care să înlocuiască actualele exploatări, şi diversificarea energetică.

31 ianuarie 2020 este termenul de finalizare al lucrărilor, derulate de asocierea Duro Felguera (Spania) și Romelectro (România)

269 milioane de euro fără TVA este valoarea investiției, 25% însemnând finanțare nerambursabilă, din Planul Național de Investiții, iar 75% din fonduri proprii Romgaz

 

430 MW este puterea nominală a centralei, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din puterea unui grup de la Cernavodă

4 turbine cu gaz, 4 cazane recuperatoare pentru producere abur și 2 turbine cu abur va avea noua centrală

909 piloți cu armatură și betonul aferent au fost turnați în fundație pentru a putea susține greutatea instalațiilor, costurile suplimentare încadrându-se în buget

80.000 metri cubi de gaz pe oră va fi consumul centralei, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate de miliard mc de gaze pe an

600 de angajați este numărul maxim de personal pe șantier când activitățile de construcție vor atinge nivelul maxim, în prezent lucrează pe șantier 200 de persoane

56,4% va fi eficiența producerii de energie electrică a noii centrale, față de randamentul actual al CTE Iernut de circa 35%

150 de locuri de muncă permanente sunt necesare pe toată durata de viață a centralei, de cel puțin 30 de ani, adică până în 2050   

56% era stadiul fizic al lucrărilor la începutul lunii septembrie a.c.