Poliția de frontieră dorește să atragă atenția asupra condițiilor pentru călătoria minorilor români în străinătate. Instituția a atras atenția asupra prevederilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, Poliția de Frontieră amintește că minorii români pot părăsi țara numai însoțiți de un document de călătorie valabil – pașaport sau carte de identitate (pentru cei peste 14 ani).

De asemenea, a explicat ce se petrece odată cu aderarea României la Spațiul Schengen aerian și maritim. Minorii români care călătoresc cu avionul în afara granițelor României, la fel ca și adulții, nu vor mai fi supuși controlului la frontieră. Ei vor putea accesa direct poarta de îmbarcare.

Documentele necesare pentru călătoriile în spațiul Schengen

Documentele necesare pentru călătoriile în spațiul Schengen pentru minori rămân aceleași ca și până în prezent.

Pentru a verifica dacă cetățenii români minori și însoțitorii acestora sunt în posesia documentelor necesare, Poliția de frontieră va efectua verificări punctuale în incinta aeroportului. Dacă se constată că nu dețin documentele necesare, nu li se va permite ieșirea din țară, se arată într-un mesaj distribuit pe Facebook.

Documentele necesare pentru ieșirea din țară a cetățenilor români minori variază în funcție de situație.

Dacă minorul călătorește însoțit doar de un părinte sau de o terță persoană

Sunt necesare în acest caz:

 • Document de călătorie valabil;
 • Acordul celuilalt părinte în cazul în care călătorește doar cu unul dintre părinți;
 • Acordul ambilor părinți în cazul în care călătorește cu o altă persoană decât părintele;
 • Doar documentul de călătorie dacă se deplasează la domiciliu/reședință și face dovada acestuia;
 • Doar acordul unuia dintre părinți dacă călătorește la studii, concursuri sau tratament medical și face dovada scopului călătoriei.

Dacă minorul are peste 16 ani și călătorește neînsoțit

Este nevoie în această situație de:

 • Document de călătorie valabil;
 • Acord din partea ambilor părinți;
 • Doar document de călătorie dacă face dovada domiciliului/reședinței în țara în care călătorește.

În cazul însoțitorilor minorilor care nu sunt părinți sau reprezentanți legali, nu mai este necesară prezentarea certificatului de cazier judiciar în format fizic. Acesta poate fi consultat electronic de către polițistul de frontieră.

Momentul în care va interveni categoric Poliția de Frontieră

Cu toate acestea, dacă polițistul de frontieră constată că însoțitorul minorului a săvârșit anumite infracțiuni grave, acestuia nu i se va permite să părăsească țara împreună cu minorul.

Infracțiunile grave sunt:

 • omorul,
 • infracțiuni contra libertății și integrității sexuale,
 • traficul de persoane,
 • traficul de droguri
 • alte infracțiuni deosebit de grave

Acordul părintelui/părinților/reprezentantului legal pentru călătoria în străinătate a unui minor trebuie să fie materializat printr-o declarație notarială. Ea trebuie redactată conform prevederilor legale. Modelele sunt disponibile pe site-ul instituției.

Aceste reguli sunt aplicate strict pentru a asigura siguranța și respectarea drepturilor minorilor români în timpul călătoriilor internaționale.