1. Cercetatorii vor fi scutiti de impozit la fel ca IT-istii

Mai precis, vor fi introduse in categoria persoanelor scutite de la plata impozitului pe venit de 16% cei care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor din activitatea de cercetare – dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica

Conditiile de aplicare a facilitatii vor fi detaliate printr-un ordin comun al ministrilor economiei, finantelor, muncii si agriculturii.

In prezent, sunt scutiti de impozitul pe venit salariatii care creeaza programe pentru calculator. Si in acest caz criteriile pentru acordarea facilitatii sunt prevazute intr-un ordin si vizeaza situatii precum incadrarea in organigrama societatii, venitul obtinut de societate pentru fiecare angajat din aceasta activitate etc. Pana in 2015, specializarea absolvita era, de asemenea, un criteriu.

2. Neimpozitarea transferului dreptului de proprietate imobiliara din patrimoniul personal in conditiile legii 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile.

Facilitatea, care este deja in vigoare din iulie, imediat dupa publicarea OUG 32/2016, a fost introdusa pentru persoanele care dau in plata imobilele catre institutii de credit si este acordata o singura pentru prima operatiune. Prin urmare impozitul de 2% sau 3% din valoarea tranzactiei, in functie de perioada detinerii, nu va mai fi calculat si retinut de notarii publici.

3. Sunt incadrate la venituri din alte surse venturile obtinute de operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populatie si de la persoanele juridice cuprinse in cercetarile statitice efectuate an vederea producerii de statistici oficiale. De asemenea, masura este in vigoare din iulie.

4. Se va aplica cota redusa de TVA de 9%, in loc de 20% in prezent, de la 1 august pentru livrarea de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol.

!! Modul de aplicare a facilitatii care are drept scop sprijinirea producatorilor agricoli va fi prevazut prin ordin comun al ministrilor de finante si al agriculturii.

Cele doua ordine – atat pentru scutirea de impozitul pe venit pentru cercetatori, cat si pentru aplicarea cotei reduse de TVA in sectorul agricol – urmeaza sa fie publicate pana la 1 august, data de intrare in vigoare a facilitatilor fiscale.

Alte prevederi importante pentru cercetare-dezvoltare emise in iulie

Totodata, au fost modificate normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal prin ordinul MF 1056/2016, care abroga Ordinul MF 2086/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil.

Normele pun in aplicare prevederile articolului 20 din Codul fiscal care acorda o deducere suplimentara de50% a cheltuielilor eligibile pentru activitatile de cercetare-dezvoltare.

Conditiile pentru acordarea deducerii suplimentare sunt:

  • activitatile sunt cuprinse intr-un proiect, care contine cel putin urmatoarele elemente: obiectivul stabilit, perioada de desfasurare, domeniul de cercetare-dezvoltare, sursele de finantare, categoria rezultatului (de exemplu: studii, scheme, tehnologii, produse informatice, retete si altele asemenea), caracterul inovativ (de exemplu: produs nou/modernizat, tehnologie noua/modernizata, serviciu nou/modernizat);
  • sunt din categoriile activitatilor de cercetare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica.

Cheltuielile eligibile sunt cele cu:

  • amortizarea sau inchirierea imobilizarilor corporale si necorporale sau o parte din acestea
  • personalul care participa la activitati de cercetare-dezvoltare, inclusiv la activitati conexe,
  • intretinerea si reparatiile imobilizarilor,
  • exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terti, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, etc
  • de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetarii sau proportional, prin utilizarea unei chei de repartizare.

Articol realizat de

Andreea Steinhart, partener Contexpert
Eugenia Ion, tax manager Contexpert