Aşadar, fermierii pot accesa în total peste 536 de milioane de euro dacă depun proiecte pentru Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta privind Irigațiile, pentru Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și pentru Submăsura 6.4 „ Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”.

În urmă cu o săptămâna, AFIR a anunțat deschiderea a patru noi sesiuni anuale continue de primire a proiectelor de investiţii finanţate din fonduri europene nerambursabile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, în perioada 8 iulie – 30 octombrie 2015.

Astfel, începând cu data de 8 iulie 2015 au devenit disponibile sesiunile pentru 4 submăsuri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, respectiv: Submăsura 4.1a (Investiţii în exploataţiile pomicole), Submăsura 4.2 (Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole), Submăsura 4.2a (Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol) și Submăsura 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici).

Pentru Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, alocarea financiară pentru sesiunea continuă din 2015 este de 70.586.064 euro, din care 5.000.000 euro pentru obținerea de material de înmulțire şi plantare fructifer. Pragul de calitate pornește de la 70 puncte, descrescând lunar cu 15 puncte. Astfel, în perioada 1 octombrie – 30 octombrie, ultima lună a sesiunii, pragul de calitate lunar va fi de 25 de puncte. Printre investiţiile eligibile se numără reconversia plantațiilor existente, înființarea de plantații pomicole şi pepiniere, înființarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare.

Pentru Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole”, alocarea financiară este de 93.489.143 euro. Pragul de calitate lunar porneşte de la 70 puncte în perioada 8 iulie – 31 iulie, descrescând până la 20 de puncte în ultima lună a sesiunii. Prin această submăsura se pot solicita fonduri pentru finanţarea şi construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor, unităților de procesare sau achiziţionarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate.

Submăsura 4.2a „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol” are o alocarea financiară pentru anul 2015 de 8.629.953 euro. Pragul de calitate lunar porneşte de la 70 de puncte în prima lună, şi descreşte lunar până la 15 puncte în perioada 1 – 30 octombrie 2015. Beneficiarii Submăsurii pot solicita fonduri pentru investiții în tehnologii de eliminare a deșeurilor în unitatea proprie sau pentru decontarea cheltuielilor cu activități de marketing sau generate de investițiile în active necorporale.

Suma de 72.848.330 euro este alocată Submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. Pragul de calitate lunar pleacă de la 70 de puncte în luna iulie şi ajunge la 15 puncte în ultima lună a sesiunii anuale continue, octombrie 2015. Sprijinul se acordă pentru ferma mică în vederea asigurării îmbunătățirii activităţii economice şi de mediu a acesteia, conform activităţilor propuse prin Planul de Afaceri (PA). Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA aprobat, pot fi eligibile. Termenul limită de depunere pentru aceste sesiuni de cereri de proiecte este 30 octombrie 2015, ora 16:00.      

La mijlocul lunii iunie, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, anunţa că din luna iulie pot fi accesaţi mai peste 800 de milioane de euro prin deschiderea a noi măsuri. Citiţi mai multe aici

Primele măsuri din noul PNDR 2020 au fost deschise în luna martie. Citiţi mai multe aici

Aşadar, fermierii au putut depune proiecte pentru  Submăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole (alocare financiară: 205.776.952 euro), pentru  -Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (111.209.889 euro) şi pentru – Submăsura 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare local(2.400.000 euro).