Din 25 martie, fermierii care vor să acceseze fonduri europene pot depune proiecte, deoarece vor fi deschise trei măsuri: Investiții în exploatații agricole (submăsura 4.1), Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (submăsura 6.1) și Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare local (submăsura 19.1).

Pentru submăsura 4.1, depunerea proiectelor se va putea realiza online, în timp ce pentru submăsura 6.1 depunerea se va realiza în format tipărit.

În ceea ce privește finanțarea pentru aceste măsuri, aceasta a fost distribuită astfel: submăsura 4.1: 205.776.952 de euro (reprezentând alocare din  Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – FEADR și bugetul național – BN), submăsura 6.1: 111.209.889 de euro (FEADR şi BN) iar pentru submăsura 19.1:2.400.000 euro (FEADR şi BN).

În condiţiile în care România este în aşteptarea acordului final, nu toate măsurile din noul program pot fi deschise. Comisia Europeană va da un „acord de principiu“ pe întregul program de dezvoltare rurală al României undeva pe la mijlocul lunii aprilie, astfel încât, din luna mai a acestui an, vor putea fi deschise toate măsurile de finanţare din noul PNDR 2014-2020.

Noutatea: simplificarea procedurilor

Față de perioada anterioară de programare, reprezentanții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) susțin că au venit cu câteva schimbări, astfel încât fondurile disponibile prin PNDR 2020 să fie mai ușor de accesat și, implicit, proiectele să fie mai ușor de implementat. Una dintre modificări privește modalitatea de decontare a TVA pentru beneficiarii publici. Aceștia pot solicita decontarea contravalorii TVA fără a avea atașate documentele de plată și extrasele de cont care să justifice plata TVA încă de la prima cerere de plată și nu doar la ultima cerere de plată. Acest principiu se aplică indiferent de numărul tranșelor de plată. Simplificarea mecanismului de acordare a avansului reprezintă o altă modificare, în sensul acordării acestuia încă de la prima achiziție avizată de AFIR. Astfel, beneficiarul privat poate primi în avans un procent maxim de 40% din valoarea eligibilă a cofinanțării nerambursabile.

Avansul poate fi primit numai după ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru un dosar de achiziții. Pe lângă procedurile de plată, Agenţia a simplificat, totodată, și procedura de achiziție, prin publicarea prețurilor de referință pentru mașini, utilaje și echipamente specializate. Baza de date care cuprinde prețurile de referință, este disponibilă pe site-ul AFIR.

Cine poate candida

Cei care pot accesa banii prin submăsura 6.1 sunt persoanele fizice înregistrate şi autorizate, asociatul unic sau majoritar şi administratorul unei societăţi cu răspundere limitată – SRL. Din categoria IMM-urilor , solicitanţii eligibil sunt: microîntreprinderile (de până la 9 salariaţi şi cu o cifră de afaceri anuală netă de două milioane de euro) şi întreprinderile mici (au între 10 şi 49 de salariaţi şi au o cifră de afaceri de până la 10 milioane de euro). În cazul submăsurii 4.1, cei care vor putea aplica sunt persoanele fizice autorizate, societăți în nume colectiv, institutele de cercetare-dezvoltare, societăţile agricole şi grupurile de producători.

Condiţii eligibiliate pentru măsurile deschise

Submăsura 4.1

Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 8.000 SO (valoarea producției standard);

Solicitantul trebuie să asigure cofinanțarea investiției;

Investiția trebuie să respecte prevederile legislației privind efectele asupra mediului;

Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

Investițiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de către tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de 24 de luni de la data instalării.

Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului acordat.

Submăsura 6.1

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;

Solicitantul are o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică între 12.000 şi 50.000 SO;

Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor PNDR;

Solicitantul devine fermier activ în 18 luni de la data instalării;

Solicitantul îşi va stabili reşedinţa şi locul de muncă în zona în care este amplasată exploataţia, până la momentul finalizării implementării planului de afaceri;

Deține competențe profesionale (studii medii/superioare agricole/ veterinare/ economie agrară; cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire).