Prezentul proiect de act normativ instituie cadrul normativ necesar, eficient, favorabil și decent pentru protecția, siguranța vieții și respectarea, în condiții de egalitate și nediscriminare, a drepturilor persoanelor diagnosticate cu boli și afecțiuni alergice, precum și ale persoanelor care prezintă suspiciunea de a fi diagnosticate cu aceste boli și afecțiuni alergice. Scopul legii este acela de a sprijini îmbunătățirea calității vieții și a integrări sociale a persoanelor care suferă de boli și afecțiuni alergice și de a promova și susține diagnosticarea rapidă a persoanelor care prezintă suspiciune de boli și afecțiuni alergice. Totodată, legea are în vedere creșterea nivelului de conștientizare asupra gravității bolilor și afecțiunilor alergice și prevede demararea de campanii în acest sens, care sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Noua lege introduce posibilitatea menținerii unui evidențe a persoanelor diagnosticate cu boli și afecțiuni alergice, pin înființarea Registrului Național pentru Evidența Persoanelor cu Boli și Afecțiuni Alergice, care să fie completat în mod corespunzător de către medicii alergologi (în funcție de informațiile și datele disponibile în baza de date a medicilor alergologi) și modificat periodic, în funcție de rezultatele obținute la analizele și testele privind starea de sănătate a fiecărei persoane diagnosticate cu boli și afecțiuni alergice.

Care sunt noutățile

În vederea sprijinirii persoanelor diagnosticate cu boli și afecțiuni alergice, prezentul proiect de act normativ prevede ca analizele periodice sau anuale necesare pentru evidența stării de sănătate să fie decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la recomandarea medicului alergolog.

Totodată, noua lege prevede punerea la dispoziție pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani și care prezintă risc de șoc anafilactic, o doză de adrenalina pentru autoinjectare încadrată în termenul de valabilitate, distribuită la începutul fïecărui an, în mod gratuit, în baza documentului medical eliberat de medicul alergolog. Este important a subliniat faptul că doza de adrenalină pentru autoinjectare NU se prescrie oricărui alergic, ci doar celor care prezintă risc de anafilaxie sau șoc anafilactic sau celor care au antecedente de șoc anafilactic. Această doză se prescrie numai în urma analizelor specifice care indică anafïlaxie sau șoc anafilactic sau risc pentru acestea.

Mai mult, proiectul de lege prevede ca, în termeni de 24 de luni de la intrarea sa în vigoare, să se înființeze centre regionale de alergologie, în funcție de numărul persoanelor înregistrate în Registrul Național pentru Evidența Persoanelor cu Boli și Afecțiuni Alergice. Instituirea centrelor regionale de alergologie se realizează prin ordin al ministrului sănătății, la recomandarea comisiei de specialitate. Pentru asigurarea unei protecții speciale copiilor, în centrele regionale de alergologie prevăzute trebuie să funcționeze, în mod obligatoriu,  cel puțin o secție de pediatrie.

Proiectul legislativ poate fi consultat aici.