În cadrul veniturilor suplimentare de 931,54 milioane lei, o pondere de circa 45% o reprezintă acele venituri administrate de ANAF care prezintă indicii de risc fiscal şi care se vor concretiza în urma inspecţiilor fiscale efectuate de instituţia specializată, arată „Raportul Public pe anul 2017”, publicat pe site-ul instituţiei.

Bugetul de stat deţine 29,79% din totalul prejudiciilor estimate. De la bugetul de stat s-a pierdut mai ales din cauza ineficienţei utilizării resurselor umane, materiale sau financiare alocate unui program/proiect/activitate sau ineficienţa sistemului de control intern şi a procedurilor urmate pentru realizarea programului/proiectului/activităţii auditate, prin angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor fără respectarea prevederilor legale, precum şi prin nerespectarea condiţiilor legale de acordarea ajutorului social, e arată în raport.

De asemenea, Curtea de Conturi atrage atenţia asupra acestor riscuri ce s-au conturat din neconcordanţele existente între diferitele declaraţiile fiscale ale contribuabililor, „neconcordanţe care nu întotdeauna au fost considerate ca riscuri de către organul fiscal şi care conţin indicii privind nedeclararea impozitelor şi taxelor cuvenite bugetului de stat”.

În plus, Curtea de Conturi a descoperit că mai multe firme de stat au cauzat prejudicii după ce au efectuat cheltuieli pentru activităţi care nu au legătură cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele normative de înfiinţare, efectuarea de plăţi pentru lucrări neexecutate, dar şi supraevaluarea nejustificată a unor cheltuieli.

În anul 2017, Curtea de Conturi a efectuat 1.670 de misiuni de audit financiar, 30 de misiuni de audit al performanţei în domenii considerate prioritare la un număr de 104 entităţi, 572 de misiuni de audit de conformitate, care au avut ca obiect 38 de teme şi a derulat 643 de acţiuni de documentare.

Misiunile de audit financiar şi acţiunile de control asupra modului de formare, administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public pentru exerciţiul financiar al anului 2017 s-au efectuat la un număr de 2.522 de entităţi.

Au fost emise 1.572 de decizii, prin care au fost dispuse 13.437 de măsuri, pe care entităţile verificate trebuie să le implementeze sau să înlăture deficienţele şi neregulile constatate, fie pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, fie pentru încasarea veniturilor.

Împotriva măsurilor dispuse prin decizii, precum şi a termenului stabilit pentru implementare, entităţile verificate pot depune contestaţii, care sunt examinate şi soluţionate prin Încheiere de către Comisiile de soluţionare a contestaţiilor constituite la nivelul structurilor Curţii de Conturi, iar, în cazul încheierilor emise şi respinse de comisii, entităţile verificate pot sesiza instanţa de contencios administrativ competentă.

Cu ocazia verificărilor desfăşurate, urmărind obiectivele de audit stabilite, au fost identificate 18.980 de cazuri de abateri, nereguli şi/sau erori.

În ceea ce priveşte abaterile generatoare de venituri suplimentare, acestea au fost constatate într-un număr de 3.159 de cazuri, într-o uşoară scădere faţă de anul 2016, când numărul acestora a fost de 3.579 de cazuri.