Ratele creditelor neperformante sunt în scădere în aproape toate ţările membre UE, deşi situaţia diferă în mod semnificativ de la un stat membru la altul. Conform datelor disponibile ale CE, reducerea riscurilor îşi face simţită prezenţa în sistemul bancar european şi va sprijini progresele în vederea finalizării uniunii bancare, care se vor concretiza prin reducerea riscurilor, în paralel cu partajarea acestora. 

Comisia Europeană a salutat joi progresele înregistrate în abordarea acestor credite din UE în contextul activităţilor care se desfăşoară la nivel naţional şi la nivelul UE pentru reducerea riscurilor rămase în unele părţi ale sectorului bancar european. 

În primul raport privind progresele înregistrate, elaborat după ce miniştrii de Finanţe au convenit asupra Planului de acţiune privind reducerea creditelor neperformante, CE subliniază îmbunătăţirea în continuare a ratelor creditelor neperformante şi viitoarele măsuri menite să reducă şi mai mult stocurile de credite neperformante. 

Reducerea creditelor neperformante este importantă pentru buna funcţionare a uniunii bancare şi a uniunii pieţelor de capital, precum şi pentru stabilitatea şi integrarea sistemului financiar din UE. Este esenţial să se ia măsuri pentru reducerea nivelului ridicat al stocurilor de credite neperformante şi pentru prevenirea eventualei acumulări a acestor stocuri în viitor, astfel încât să se asigure îmbunătăţirea şi consolidarea creşterii economice în Europa, se arată în raportul forului comunitar. 

Pentru a obţine finanţare, gospodăriile şi întreprinderile depind de soliditatea şi rezistenţa la crize a sectorului financiar. Deşi băncile individuale şi statele membre sunt principalii responsabili cu reducerea stocurilor de credite neperformante, acest proces are în mod evident o dimensiune europeană, având în vedere efectele potenţiale de contagiune asupra economiei UE în ansamblul său. 

Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele Comisiei Europene responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare şi uniunea pieţelor de capital, a declarat: "Reducerea nivelului de credite neperformante este esenţială pentru diminuarea riscurilor în sectorul bancar şi pentru finalizarea uniunii bancare. Eforturile concertate ale băncilor, autorităţilor de supraveghere, statelor membre şi Comisiei au produs deja rezultate, dar trebuie să continuăm aceste eforturi pentru a reduce şi mai mult nivelurile creditelor neperformante. Vrem ca băncile din toate ţările UE să îşi recâştige capacitatea deplină de a acorda împrumuturi întreprinderilor şi gospodăriilor, prevenind în acelaşi timp acumularea de noi credite neperformante". 

Raportul arată, de asemenea, că UE este pe drumul cel bun în ceea ce priveşte punerea în aplicare a Planului de acţiune al Consiliului. 

În primăvară, Comisia va propune un pachet cuprinzător de măsuri menite să reducă nivelul existent al creditelor neperformante şi să prevină acumularea de credite neperformante în viitor. Pachetul se va concentra pe patru domenii: acţiuni de supraveghere, reforma cadrelor de restructurare, insolvenţă şi recuperare a datoriilor, dezvoltarea de pieţe secundare pentru activele neperformante şi sprijinirea restructurării sistemului bancar. În aceste domenii ar trebui să fie luate măsuri la nivel naţional şi, dacă este cazul, la nivelul Uniunii. 

De asemenea, Comisia invită statele membre şi Parlamentul European să ajungă rapid la un acord în ceea ce priveşte propunerea Comisiei privind insolvenţa întreprinderilor. Această măsură, care a fost propusă în noiembrie 2016, ar ajuta întreprinderile care se confruntă cu dificultăţi financiare să îşi restructureze din timp activitatea pentru a preveni falimentul şi ar îmbunătăţi astfel eficienţa procedurilor de insolvenţă în UE.

AGERPRES