Așadar, noul ordin de ministru semnat de către Monica Anisie arată că tezele au fost anulate pentru acest an școlar. Potrivit documentului, au fost eliminate 5 articole din Regulamentul de Organizare și Funcționare a școlilor (ROFUIP). Cele cinci articole eminiate se referă la cele care reglementau organizarea lucrărilor semestriale și la cele care stabileau calculul mediei.

“În anul școlar 2020 – 2021, învățământul preuniversitar gimnazial, liceal, profesional și postliceal, pentru toate disciplinele de studiu, media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. Mediile semestriale și anuale se consemnează în catalog cu cerneală roșie”, prevede noul ordin, citat de edupedu.ro.

Ce articole au fost eliminate

Așa cum am precizat la începutul articolului, noul ordin dat de către ministrul Educației și Cercetării elimină cinci articole din ROFUIP, după cum urmează:

  • De la articolul 107 sunt suspendate alineatele 7 și 8 care prevedeau:(7) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum și perioadele pentru desfășurare a acestora se stabilesc de către direcția de specialitate din Ministerul Educației şi Cercetării.(8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de învăţământ până la sfârşitul anului şcolar.
  • De la articolul 109 sunt suspendate alineatele 3, 4 și 6 care prevedeau:(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se calculează astfel: “media semestrială = (3M + T) / 4”, unde “M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar “T” reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie.

Sursă foto: INQUAM Photos, George Călin