Potrivit unui proiect elaborat în cadrul Ministerului Finanţelor, se are în vedere simplificarea şi flexibilizarea Ordonanței de urgență nr. 46/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR – Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia.

Îmbunătățirile propuse conduc la crearea unui cadru adaptat atât cerinţelor sectorului IMM în contextul actual, cât şi derulării corespunzătoare a Programului de către instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare din România, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

Perioada de acordare a garanţiilor se prelungeşte până pe 31 decembrie. Plafoanele maxime ale granturilor cresc cu 1 milion de euro per întreprindere

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat pe Cadru Temporar ar urma să fie prelungită. Mai exact, este vorba despre prelungirea perioadei de acordare a garanțiilor aferente până la data de 31.12.2021. Totodată, se prelungește și perioada de plată a grantului până la data de 31.10.2022, în conformitate cu perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat.

De asemenea, plafoanele maxime ale granturilor de care pot beneficia IMM-urile în conformitate cu noile prevederi ale Cadrului Temporar cresc de la 800.000 euro la 1.800.000 euro per întreprindere. Pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii plafonul crește de la 120.000 euro la 270.000 euro. Pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, plafonul se modifică de la 100.000 euro la 225.000 euro.

Ce alte propuneri au mai fost făcut, în urma consultărilor?

În urma consultărilor cu finanțatorii implicați în Program, a asociațiilor profesionale ale instituțiilor de credit și a instituțiilor financiare nebancare, se propune eliminarea ipotecilor imobiliare dintre garanțiile colaterale cu care poate fi garantată garanția de stat, dat fiind că operațiunile cu factoring cu regres nu sunt grevate de astfel de garanții în mod obișnuit. În lipsa acestei modificări, finanțările de tip factoring cu regres care pot fi accesate prin intermediul Programului ar fi lipsite de atractivitate pentru potențialii beneficiari.

Totodată, este necesară și modificarea procedurii de recuperare a creanțelor rezultate din plata garanțiilor emise pentru finanțările acordate în cadrul Programului, în sensul evidențierii cât mai clare a rolurilor Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), respectiv a finanțatorilor în această procedură, odată cu propunerea de eliminare a ipotecilor imobiliare dintre garanțiile colaterale cu care poate fi garantată garanția de stat.

Prin corelarea măsurilor adoptate cu cele prevăzute în aprobarea Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID-19, se asigură compatibilitatea măsurilor de ajutor de stat avute în vedere cu legislația europeană în domeniu.

Proiectul de act normativ poate fi consultat la rubrica Transparență decizională de pe site-ul Ministerului Finanţelor.