Potrivit modificărilor ce vor fi aduse OUG 60/2009 privind programul Prima Casă, pentru cazurile în care au loc evenimente de natură a aduce avarii unui imobil finanţat în cadrul programului, Ministerul Finanţelor şi finanţatorul îşi pot exprima acordul cu privire la novarea (schimbarea, n.r.) locuinţei avariate dacă aceasta este improprie locuirii în urma producerii unui risc asigurat.
Condiţia pentru ca dezvoltatorul să poată oferi la schimb o locuinţă este ca valoarea acesteia să fie cel puţin egală cu valoarea creditului contractat iniţial.
Este vorba de locuinţe ce au suferite avarii în urma unor incendii sau calamităţi naturale şi nicidecum nu se doreşte ca schimbarea imobilului să fie o practică, spune Irina Constantinescu., director în cadrul Fondului de Garantare (FNGCIMM), instituţia care administrează garanţiile de stat oferite în cadrul programului guvernamental.
De asemenea, dacă imobilul finanţat a fost avariat în aşa măsură încât nu mai e adecvat locuirii, beneficiarul finanţării poate apela la un alt credit în cadrul programului Prima Casă.
În ambele cazuri, înainte de novarea imobilului sau o nouă  achiziţie creditul iniţial trebuie stins prin acordarea despăgubirii de către asigurător.
Prin locuinţă improprie utilizării se înţelege o locuinţă afectată de daune constatate şi evaluate la o valoare de cel puţin 50% din valoarea creditului iniţial.
Legea va permite intervenţii de îmbunătăţire sau extindere
Totodată, în practică s-a constatat că cei de la Cartea Funciară interpretau diferit, de la un judeţ la altul, ridicarea interdicţiei de înstrăinare a imobilului după ce ipoteca în favoarea statului român şi a finanţatorului a fost radiată odată cu stingerea creditului (fie cu despăgubirea de la asigurător, fie prin rambursarea anticipată). În unele judeţe aceste interdicţii se ridicau automat odată cu radierea ipotecii, în altele se cereau acte suplimentare care să ateste acest lucru, deşi era evident, explică reprezentanta FNGCIMM.
Interdicţia de înstrăinare timp de 5 ani se va muta astfel pe noul imobil, dacă acesta a fost achiziţionat cu o altă finanţare prin Prima Casă.
Ca să nu mai existe blocaje şi probleme de interpretare, ridicarea interdicţiei se va face automat după stingerea creditului, această prevedere fiind introdusă în lege, a precizat Constantinescu.
În plus, în vederea protejării valorii imobilului, de acum se vor putea aduce îmbunătăţiri, se pot executa operaţiuni de extindere etc, cu acordul statului şi finanţatorului, iar acestea se vor înscrie în Cartea Funciară şi ipoteca se va extinde asupra lor.
Până în prezent, în cadrul programului Prima Casă s-au acordat circa 77.000 de credite cu 50% garanţia statului, valoarea medie a creditului fiind de 39.400 euro. Astfel, valoarea totală a creditelor este de peste 3 miliarde euro.