Pe 13 octombrie a fost publicată în Monitorul Oficial  ordonanţă de urgenţă care modifică, din 2010, Codul Fiscal. Modificările vizează în special TVA-ul, accizele şi impozitul pe venit la PFA, în cazul primelor două fiind vorba de implementarea în România a noilor prevederi legislative europene.

Companiile care prestează servicii şi în alte ţări vor plăti TVA la bugetul ţării din care provine clientul  iar  contractele trebuie înregistrate acolo. De exemplu, dacă o firmă de avocatură din România va consilia o companie din Ungaria, îi va emite o factură care să includă o cotă a TVA practicată în Ungaria, iar banii vor intra în bugetul statului maghiar. De altfel, dacă o companie română beneficiază de servicii din partea unei companii străine, are obligaţia de a înregistra contractul în România. Dacă contractul vizează activităţi în afara României, declararea TVA se va face în ţara beneficiarului.

În aplicarea TVA, regula este taxarea la locul livrării produsului (cel mai frecvent, la vânzător). Serviciile sunt o excepţie. Intră în această categorie lucrările de constucţii, de transport de călători, servicii legate de restaurante, de închiriere de mijloace de transport, culturale, educaţionale, de divertisment.

Această modificare va intra în vigoare pe tot teritoriul UE, ca urmare a unei directive a Comisiei Europene în acest sens. Din acest motiv, această modificare este considerată drept cea mai mare schimbare care a avut loc în domeniul fiscal european în ultimii ani, în principal pentru că vizează activităţile economice din toate ţările membre şi intră în vigoare în acelaşi timp în toate statele, apreciază Alexander Milcev, tax partner la Ernst & Young.

Declaraţiile fiscale care vizează TVA intracomunitar se vor completa lunar, nu trimestrial.

Milcev atrage atenţia asupra faptului că firmele care ştiu că au astfel de activităţi (prestări servicii in alte state membre) trebuie să se înregistreze fiscal în ţările beneficiarilor, pentru a putea plăti TVA.

Impozitul pe venit: termenul de depunere a declaraţiilor, pe 25 mai

O modificare privitoare la timp este mutarea termenului-limită pentru depunerea declaraţiilor de venit de la 15 mai la 25 mai. Potrivit lui Gabriel Biriş, de la compania de avocatură specializată în fiscalitate Biriş-Goran, persoanele fizice autorizate vor fi nevoite să îşi depună declaraţiile cu 10 zile mai târziu, dar să plătească şi impozitul aferent cu aceeaşi ocazie. Practic, nu vor mai aştepta să primească de la administraţia financiară decizia de impunere şi să plătească abia în baza ei. Concret, plăţile se fac mai devreme.

De asemenea, formularul care va fi depus nu se mai numeşte „declaraţie de venit”, ci „declaraţie de impunere”.

În plus, potrivit modificărilor art. 53, un contribuabil care desfăşoară o activitate independentă are obligaţia să efectueze plăţi anticipate în contul impozitului anual datorat la stat (cu excepţiile prevăzute de lege) pentru care plata anticipată se efectuează cu reţinere la sursă sau pentru care impozitul este final.

Articolul 63 va fi modificat astfel încât contribuabilii carea realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe parcursul unui an, cu excepţia veniturilor din arendare, datorează plăţi anticipate în contul impozitului pe venit către bugetul de stat. De la această regulă fac excepţie contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem realşi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activităţi independente pentru care plăţile anticipate de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final.

Legislaţiile naţionale nu vor mai bloca fuziunile transnaţionale

În materie de impozit pe profit, o modificare relevenată este apariţia persoanei juridice europene. Sistemul poate fi aplicat doar marilor corporaţii, cu activităţi în mai multe state membre. O astfel de companie devine „o companie europeană cu sediul în ţara X”. În mod normal, se supune reglementărilor ţării în care are reşedinţa. Ideea modificării este aceea de a avea posibilitatea de a putea ocoli în anumit aspecte ale legislaţiilor naţionale.

Alexander Milcev atrage atenţia asupra faptului că, în anumite situaţii, legislaţia unei ţări poate bloca o fuziune multiplă, între mai multe sucursale (din ţări diferite) ale unei companii-mamă. Pe de altă parte, acest statut nu-i conferă nici avantaje şi nici dezavantaje de ordin fiscal.

Mici modificări
Potrivit lui Milcev, referitor la accize, modificările vizează redefiniri, reformulări şi modificări ale fluxului de documente. De asemenea, de la anul trebuie să fie utilizat obligatoriu sistemul european electronic  care monitorizează şi controlează plata accizelor.

Potrivit lui Biriş, în afară de aceste aspecte, ordonanţa mai aduce modificări doar de cosmetizare a Codului Fiscal. Adică o serie de mici modificări ale unor inadvertenţe sau reformulări.