La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat, astăzi,  Hotărârea de Guvern privind  ocuparea unui număr de 500 de posturi vacante din sistemul sanitar. Actul normativ prevede o deblocare a unui număr de 500 posturi vacante atât pentru unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, cât şi pentru cele  al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale.   

"Este un prim pas pe care îl facem pentru profesioniştii din sistemul sanitar. Măsura vine în sprijinul unităţilor publice din sistemul sanitar care se confruntă cu un important deficit de personal, atât personal de specialitate medico-sanitar, personal auxiliar sanitar, dar şi alte categorii, nemedical, absolut necesare pentru efectuarea actului medical", a declarat Vasile Cepoi, ministrul Sănătăţii.

Dintre cele 500 posturi ce urmează a fi deblocate, 300 vor fi repartizate spitalelor judeţene de urgenţă, spitalelor care asigură asistenţa medicală de urgenţă pentru adulţi şi copii din municipiul Bucureşti, serviciilor de ambulanţă şi institutelor şi centrelor medicale clinice, pentru angajare de personal de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar.

Restul de 200 posturi se vor repartiza Institutului Regional de Oncologie Iaşi pentru demararea activităţii, şi  Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi în vederea reorganizării activităţii. Posturile neocupate de aceste unităţi pot fi redistribuite de Ministerul Sănătăţii.

Deblocarea posturilor se face cu încadrarea unităţilor sanitare în limita de 70% cheltuieli de personal.