Contre între ministrul Culturii şi primarul Sectorului 1 din Capitală!

Clotilde Armand, pusă la zid de ministrul Culturii, Lucian Romaşcanu

Lucian Romaşcanu o acuză pe Clotilde Armand că îi solicită să încalce legea. Totul are legătură cu Casa Miclescu, ministrul Culturii afirmând că edilul îi cere să încalce legea într-un litigiu aflat în recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Totul are loc în contextul în care primarul Clotilde Armand spune că ministrul Romaşcanu ar bloca procedura de expropriere a Casei Miclescu din Bulevardul Kiseleff, efectuată de Primăria Sectorului 1.

„Utilitatea publică se declară de către Guvern pentru lucrările de interes naţional, de consiliile judeţene pentru cele de interes judeţean şi de primării şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti pentru cele de interes local.

Declararea utilităţii publice se face numai după efectuarea unei cercetări prealabile şi condiţionat de înscrierea lucrării în planurile urbanistice şi de amenajare a teritoriului, aprobate conform legii, pentru localităţi sau zone unde se intenţionează executarea ei.

Pentru realizarea acestui demers, doamna primar ar fi trebuit să transmită o documentaţie care să justifice emiterea unui aviz pentru declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică.

Ministerul Culturii nu a primit niciun document în acest sens, în afară de o adresă a Primăriei Sectorului 1, fără o documentaţie ataşată”, a explicat Lucian Romaşcanu.

Clarificări privind situaţia imobilului Casa Miclescu din Bdul Kiseleff 35-37

Ministrul Culturii a combătut acuzaţiile lansate de primarul Sectorului 1, explicând că ministerul pe care îl conduce nu blochează în niciun fel procedura exproprierii.

„Ministerul Culturii nu blochează procedura exproprierii şi salvării imobilului Casa Miclescu din Bdul Kiseleff 35-37, dovadă o constituie faptul în anul 2019 a emis avizul nr. 102/Ex./2019, pentru iniţierea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, înregistrat la Cabinet Ministru sub nr. 1996/19.03.2019, urmare a Adresei Direcţiei Cultură, Învăţământ, Turism din cadrul PMB nr. 1079/27.02.2019”, a transmis Lucian Romaşcanu.

„Având în vedere că imobilul în cauză face obiectul unui litigiu, Ministerul Culturii a introdus recurs pentru păstrarea statutului juridic de monument istoric.

Reiterăm dedicarea fermă a Ministerului Culturii pentru conservarea şi reabilitarea patrimoniului construit, şi nu numai, şi suntem dispuşi să sprijinim orice demers care va conduce la salvarea imobilului Casa Miclescu, în măsura în care doamna primar va depune o documentaţie / un proiect care să justifice emiterea avizului solicitat.

Ministerul Culturii este primul care susţine conservarea şi restaurarea patrimoniului, prin fapte, nu vorbe, investind până acum şi urmând să investească în total circa 800 de milioane de euro din anul 2007 până în prezent”, a adăugat oficialul din Guvern.

Cât priveşte afirmaţia că Ministerul Culturii a menţionat în răspunsul transmis Primăriei Sectorului 1 că imobilul nu mai este monument istoric, Lucian Romaşcanu susţine că „Ministerul Culturii nu a făcut o asemenea afirmaţie, iar conform prevederilor Legii nr. 422/2001, art. 15 alin. (7) în situaţia introducerii unei acţiuni în contencios administrativ împotriva ordinului de clasare sau a comunicării declanşării procedurii de clasare, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, asupra bunului imobil în cauză se aplică regimul juridic al monumentelor istorice”.