Potrivit proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2015, la capitolul "Alte venituri din proprietate" s-a estimat o valoare de 50.000 de lei, care reprezintă venituri din vânzarea dosarelor de prezentare şi a caietelor de sarcini, astfel că se estimează că veniturile bugetare al instituţiei vor ajunge anul acesta la un nivel de 14,65 milioane de lei.

"Adoptarea proiectului propus creează condiţiile necesare asigurării surselor de finanţare a cheltuielilor aferente activităţii de privatizare a ministerului, pentru anul 2015", se menţionează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de HG.

Astfel, în ceea ce priveşte cheltuielile, avându-se în vedere includerea în programul de privatizare al MT pe anul 2015 a unor obiective care vizează continuarea/reluarea procesului de privatizare prin vânzare de acţiuni la unele societăţi comerciale, fără însă ca finalizarea acestora să se realizeze până la finele anului 2015, se apreciază ca necesară alocarea unor sume corespunzătoare, se precizează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de HG.

Astfel, la capitolul 'Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanţi, agenţi de privatizare sau firme de avocatură şi cele pentru pregătirea şi realizarea privatizării societăţilor comerciale', se vor aloca opt milioane de lei.

"La evaluarea acestor cheltuieli s-a ţinut cont şi de prevederile OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare", se menţionează în document.

La capitolul 'Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare şi postprivatizare pentru expertize, cauţiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoreşti, documentaţii pentru obţinerea avizului de mediu precum şi alte asemenea cheltuieli' este necesară o alocare de două milioane de lei, iar necesitatea contractării unor servicii specializate şi a achiziţionării unor bunuri necesare întreţinerii şi funcţionării activităţii de privatizare şi postprivatizare (service echipamente IT, etc.) a determinat alocarea unei sume corespunzătoare la capitolul 'Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare', în valoare de 50.000 de lei.

"În corelaţie cu nivelul veniturilor bugetare, cheltuielile bugetare vor înregistra în anul 2015 o valoare de 14,65 milioane de lei, se arată în nota de fundamentare.

La capitolele "Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii" şi "Alte drepturi salariale în bani" s-au estimat valori de 85.000 de lei şi, respectiv, de 725.000 lei, care includ funcţionarea pe parcursul anului 2015 a două comisii de privatizare, pentru TAROM şi CFR Marfă.

"Temeiul legal al constituirii acestor sume este dat de prevederile HG nr. 862/2011 (pentru TAROM) şi, respectiv, HG nr. 46/2013 (pentru CFR Marfă). În acest sens, pentru TAROM, în temeiul dispoziţiilor pct. 3.5. şi respectiv 3.8. din strategia de privatizare aprobată prin HG nr. 862/2011 funcţionează o comisie de privatizare şi un secretariat aferent, formate din câte şapte membri, care beneficiază, până la sfârşitul lunii aferente datei transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor, de câte o indemnizaţie lunară până la nivelul de 2.500 de lei brut. În mod similar, pentru CFR Marfă, prin strategia de privatizare aprobată prin HG nr. 46/2013 , funcţionează o comisie de privatizare formată din nouă membri, dintre care un reprezentant de la Ministerul Finanţelor Publice şi unul de la Ministerul Apărării Naţionale, precum şi un secretariat aferent, format din cinci membri, care va beneficia de o indemnizaţie ce nu va depăşi 3.000 de lei brut", se precizează în document.

În mod corespunzător, la capitolul "Contribuţii" s-a estimat o valoare de 222.897 lei, calculată conform prevederilor legale, iar la capitolul ''Furnituri de birou" 40.000 de lei.

La capitolul ''Reclamă şi publicitate" s-a bugetat suma de 500.000 de lei, care are în vedere necesitatea efectuării publicităţii prevăzută de legislaţia în vigoare, în cadrul proceselor de privatizare, respectiv anunţuri pentru derularea ofertelor publice de vânzare de acţiuni pe Bursa de Valori Bucureşti, pentru cele şapte societăţi comerciale ce urmează să fie listate pe piaţa de capital, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

La capitolul "Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet" este prevăzută suma de 30.000 de lei, iar cheltuielile de personal sunt fixate la circa 1,04 milioane de lei.

"Suma de 30.012.000 lei reprezentând dividende şi dobânzi aferente se varsă la bugetul de stat, iar suma de 2.977.103 lei, reprezentând diferenţa din venituri de privatizare după scăderea cheltuielilor propuse prin proiect, se varsă în contul curent general al Trezoreriei Statului", se mai spune în nota de fundamentare la proiectul de HG.

AGERPRES