“Consorțiului selectat de BEI-PASSA a început să lucreze la elaborarea documentației necesare achiziției de material rulant pentru transportul public de călători. Proiectul este cofinanțat de Fondul European Regional de Dezvoltare prin Programul Operațional Asistență Tehnică şi bugetul de stat, are o durată de 20 luni şi va avea drept rezultate: un studiu de fezabilitate în vederea pregătirii achiziţiei de material rulant, pregătirea contractelor de servicii publice în conformitate cu normele europene, specificaţii pentru proiectul de achiziţie de material rulant şi asistenţă în completarea cererii de finanţare pentru achiziţia de material rulant”, conform Ministerului Transporturilor.

Studiul de fezabilitate care va sta la baza întocmirii caietului de sarcini și din care va rezulta numărul şi tipul vehiculelor feroviare ce vor fi achiziţionate de Autoritatea pentru Reformă Ferovară (A.R.F.) va fi încheiat în toamna acestui an.

Președintele ARF, Gigi Gavrilă, s-a întâlnit cu reprezentații consorţiului selectat să elaboreze documentația necesară. Pe agenda discuțiilor au fost subiecte legate de consultanța studiului de fezabilitate, specificațiile funcționale pentru achiziția de material rulant, identificarea principalelor nevoi ale pieţei de material rulant din România, cerinţele tehnice ale viitoarei achiziţii de material rulant în funcție de costurile ciclului de viață și de întreținere, organizarea licitațiilor pentru contracte de servicii publice și procurarea materialului rulant etc.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară are prevăzut prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 un proiect major privind achiziția de material rulant în valoare de 252 milioane euro (costuri eligibile).