Aceste unități au primit o clasificare provizorie au prezentat un plan de conformare cu responsabilități și termene de implementare precis specificate, până la 28 februarie 2013.

Ms precizează că mai multe spitale nu pot duce la bun sfârșit cele asumate prin planul de conformare în termenele stabilite, din motive obiective cum ar fi: nealocarea de fonduri de la bugetul statului sau de la bugetul autorităților locale, programelor de reabilitare și renovare care nu au fost finalizate, blocarea ocupării posturilor vacante și derularea cu dificultate a programelor cu fonduri europene.

Motivul pentru care MS le păsuiește este acela că spitalele ar putea pierde clasificarea provizorie, din moment ce nu au respectat termenul de 28 februarie, ceea ce ar însemna că sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate ar scădea, iar pacienții ar avea de suferit.
Termenele de implementare au fost numeroase, iar niciunul nu a putut fi respectat – în 2011, peste 110 spitale au fost trecute într-o categorie superioară cu plan de conformare, cu condiţia ca până la 1 ianuarie 2012 să fie rezolvate problemele din acest plan.

Din 352 de spitale publice care au ordine de clasificare, 335 sunt unităţi sanitare cu paturi. Dintre acestea, 123 sunt în clasa a IV-a de competenţă, 92 sunt în clasa a V-a monospecialitate, mai ales boli cronice, 35 de unităţi sunt în categoria a III-a, iar 14 sunt în categoria a II-a.
Clasificarea a încadrat spitalele în diverse categorii, pentru a ajuta CoNAS să trimită evaluatorii potriviți pentru acreditarea respectivei unități.
Din cele aproape 100 de spitale private cu autorizaţie, 66 au cerut să fie clasificate de Ministerul Sănătăţii într-una dintre cele cinci clase de competenţă. Nicio unitate nu a intrat în categoria I (maximum de performanţă) şi numai una s-a clasificat la categoria a II-a cu plan de conformare –  Spitalul Clinic Pelican, din Oradea. Majoritatea covârşitoare a unităţilor private face parte din ultimele două categorii (minimum de performanţă). Doar MedLife şi Sanador din Capitală s-au remarcat prin performanţă, acestea fiind încadrate în cea de-a treia categorie.
Lista completă a spitalelor clasificate o puteți găsi AICI, pe site-ul MS, după ce descărcați un fișier Excel.