Cea mai mare parte a resurselor gestionate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru aceste beneficii de asistenţă socială a fost direcţionată în 2014 către alocaţia de stat pentru copii (33,5%), alocaţie de care au beneficiat 3.727.859 copii.

Beneficiile de asistenţă socială acordate persoanelor cu handicap au avut o pondere de 27,2% în total, numărul de beneficiari fiind de circa 681.000 persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu.

O pondere mare în cheltuielile pentru beneficiile sociale (20,9%) au avut-o şi sumele cheltuite pentru acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate aferente persoanelor beneficiare de această indemnizaţie, precum şi pentru indemnizaţiile şi sprijinul pentru creşterea copilului acordate persoanelor cu handicap. De acest program au beneficiat 148.069 familii.

Pentru programul de garantare a unui venit minim, program ce cuprinde plata ajutoarelor sociale pentru asigurarea venitului minim garantat, contribuţiilor pentru asigurarea obligatorie a locuinţelor pentru familiile beneficiare de venit minim garantat şi contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate aferente persoanelor din aceste familii, s-a cheltuit 8,7% din suma totală a beneficiilor de asistenţă socială acordate în anul 2014. Numărul mediu lunar de beneficiari ai programului a fost de 240.617 familii, care au cuprins circa 605.000 persoane.

În ceea ce priveşte alocaţia de susţinere a familiei, pentru 247.620 familii beneficiare, din care au făcut parte circa 473.000 copii, s-a plătit o sumă de 3,3% din totalul cheltuielilor cu beneficiile de asistenţă socială din anul 2014.

Sumele cheltuite pentru ajutoarele de încălzire a locuinţei au reprezentat 2,8% din total şi de acestea au beneficiat circa un milion de familii sau persoane singure, iar cele pentru plata stimulentelor acordate pentru 33.659 persoane care ar fi avut dreptul la indemnizaţia de creştere a copilului şi care au desfăşurat o activitate profesională în anul 2014 au reprezentat 2,6% din totalul beneficiilor de asistenţă socială.

În total, beneficiile de asistenţă socială bazate pe testarea mijloacelor de trai (programele de acordare a ajutorului social pentru asigurarea venitului minim garantat, ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi alocaţiile de susţinere a familiei), respectiv adresate categoriilor de populaţie cu riscul cel mai mare de sărăcie, au reprezentat 14,8% din sumele cheltuite cu beneficiile de asistenţă socială.

În 2014, s-a cheltuit pentru beneficiile de asistenţă socială mai mult cu 132,636 milioane lei faţă de 2013 (plus 1,7%). Creşterea se datorează în cea mai mare parte majorării sumelor cheltuite pentru ajutoarele pentru garantarea unui nivel minim al venitului, pentru alocaţiile de susţinere a familiei şi pentru beneficiile plătite persoanelor cu handicap, precum şi pentru alocaţiile de susţinere a familiilor cu copii.

Beneficiul social care a avut cea mai mare creştere a sumelor cheltuite a fost ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat, de peste 129,521 milioane lei. Creşterea se datorează în principal măririi nivelului venitului minim garantat începând cu ianuarie 2014, ceea ce a condus la un supliment de 23.508 familii beneficiare.

Beneficiile acordate persoanelor cu handicap (inclusiv pentru persoanele cu HIV/SIDA) au cunoscut o creştere a sumelor cheltuite de 67,445 milioane lei, datorată creşterii numărului de persoane cu handicap.

Pentru alocaţiile de susţinere a familiei a fost cheltuită în anul 2014 o sumă mai mare decât în anul 2013 cu 45,621 milioane lei. Creşterea se datorează măririi cuantumurilor.

Majorarea, începând cu luna decembrie 2014, a cuantumului alocaţiei de plasament a condus la o creştere semnificativă a sumelor cheltuite pentru acordarea acestui beneficiu, cu 19,554 milioane lei (37,7%).

Stimulentul de inserţie, program ce vizează incluziunea socială activă, a cunoscut o creştere a sumelor cheltuite de 18,332 milioane lei, corespunzătoare unei creşteri de 2.879 beneficiari.

O reducere semnificativă a sumelor cheltuite, de 33,629 milioane lei (1,2%) şi de 52.035 beneficiari (1,4%) a cunoscut-o programul de acordare a alocaţiei de stat pentru copii. Aceasta s-a datorat în principal scăderii natalităţii.

AGERPRES