Hotărârea are scopul de a aproba normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale.

'Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului ori pentru activităţile sau serviciile publice de interes naţional. Serviciul de distribuţie a gazelor naturale este un serviciu public de interes naţional, pentru care Ministerul Economiei este minister de resort', se arată în nota de fundamentare.

Atribuirea concesiunilor se va face prin licitaţie publică deschisă, iar perioada de concesionare este de 49 ani începând de la data semnării contractului de concesiune.

'Ministerul de resort, definit la punctul 36 al art. 2 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale, iniţiază procesul de atribuire a concesiunii, în urma solicitării primite de la o persoană sau o autoritate publică interesată, fiind autoritate concedentă (art. 104 alin. 2 din Legea nr. 123/2012). Solicitarea este însoţită de un studiu de fezabilitate aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei', au mai arătat iniţiatorii proiectului.

Reprezentanţii ministerului susţin că este necesară emiterea de noi reglementări în domeniul concesiunii serviciului public de distribuţie gaze naturale, în condiţiile în care, în anul 2012, legislaţia primară din domeniul energiei şi a gazelor s-a modificat odată cu intrarea în vigoare a Legii 123/2012.

Potrivit prevederilor art. 103 din legea nr. 123/2012, 'bunurile proprietate publică aferente obiectivelor/sistemelor de transport şi înmagazinare a gazelor naturale, precum şi serviciile de transport, de înmagazinare şi de distribuţie a gazelor naturale fac obiectul concesionării către persoane juridice române sau străine, în condiţiile legii', se mai precizează în nota explicativă. AGERPRES