Potrivit unui comunicat transmis miercuri de MECMA, în perioada următoare ministerul va iniţia o serie de dezbateri publice referitoare la acest subiect, la care sunt invitaţi să participe reprezentanţi ai tuturor mediilor vizate de reglementările ACTA.

Acordul comercial de combatere a contrafacerii ACTA este încheiat între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederaţia Elveţiană şi Statele Unite ale Americii.

Potrivit MECMA, pentru ca ACTA să intre în vigoare în România, Parlamentul European va trebui să-şi dea avizul conform în vara anului 2012. Consiliul Uniunii Europene îl va adopta, independent de ratificarea în parlamentele naţionale. Apoi, acordul va trebui ratificat de Parlamentul României pentru a putea intra în vigoare.

Parlamentul European a urmărit îndeaproape dezbaterile privind ACTA. După ce la 10 martie 2010 exprimase anumite critici, la 24 noiembrie 2010, Parlamentul European a adoptat o Rezoluţie prin care a salutat publicarea textului ACTA şi a reiterat că lupta împotriva cotrafacerii şi pirateriei reprezintă o prioritate a cooperării internaţionale.

În cadrul Uniunii Europene, Acordul a fost negociat de Comisia Europeană, încă de la debutul oficial al negocierilor, în anul 2008.

Decizia privind semnarea ACTA a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene în decembrie 2011, Comisia Europeană îndeplinind întreaga procedură de asigurare a transparenţei decizionale la nivel european.

Comisia Europeană a organizat în perioada 2008 – 2011 patru conferinţe publice pe tema ACTA, cu participarea celor interesaţi – cetăţeni, reprezentanţi ai industriei, ONG-uri, presa.

În România, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, procedurile de informare a opiniei publice se realizează în cazul adoptării de acte normative şi al organizării de şedinţe publice. În cazul tuturor tratatelor internaţionale, procedura privind transparenţa decizională este îndeplinită la momentul adoptării actului normativ de ratificare sau actului de aderare sau aprobare, în cazul anumitor tratate, act în lipsa căruia tratatul nu poate produce niciun efect.

În mod cert, în cazul Acordului ACTA, iniţierea legii de ratificare va fi însoţită de o dezbatere publică corespunzătoare, precizează MECMA.

Ministerul Economiei adaugă că va anunţa în timp util datele, orele şi locaţiile de desfăşurare ale dezbaterilor publice privind ACTA.
SURSA: Agerpres