Persoanele cu dizabilități au dreptul la un credit a cărui dobândă este plătită de stat. Totul se întâmplă pentru ca aceștia să-și adapteze autoturismele și locuințele la nevoile individuale de acces.

Credite de 10.000 euro pentru persoane cu dizabilități

10.0000 de euro pentru contracta acești români. Returnarea banilor se va face în maximum zece ani. Valoarea și perioada de returnare pot fi depășite în anumite condiții.

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot accesa credite de până la 10.000 de euro, fără să plătească dobândă pentru ei, potrivit Legii nr. 448/2006. Banii pot fi folosiți pentru adaptarea locuințelor și autoturismelor, cu condiția ca aceștia să fie rambursați în cel mult zece ani.

Sunt și excepții. Pentru achiziționare de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului poate fi de maximum 20.000 de euro, iar perioada de rambursare trebuie să fie de 15 ani.

Ce documente trebuie să prezinți

cerere;
copie de pe documentul care atestă încadrarea în gradul de handicap;
copie de pe documentul de identitate;
declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile Legii nr. 448/2006 şi că nu a mai beneficiat de acestea;
declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica DGASPC orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului.
Pentru obținerea unui astfel de credit, beneficiarii trebuie să urmeze câțiva pași, după cum urmează:

întocmirea documentelor enumerate mai sus;
obținerea unei adeverințe potrivit căreia statul va suporta dobânda aferentă creditului (se eliberează de DGASPC după ce analizează documentele depuse);
adresarea către o bancă pentru a obține creditul;
încheierea unui angajament de plată privind achitarea dobânzii, între DGASPC și banca ce va acorda creditul, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare.
Important! În situația în care graficul de rambursare suferă modificări, acesta trebuie prezentat în forma sa actualizată la DGASPC. Plăţile efectuate de DGASPC se realizează în baza ultimului grafic de rambursare depus.

După ce creditul a fost acordat, în funcție de destinația acestuia (adaptarea locuinței/autoturismului sau achiziționarea de autoturism adaptat pentru scaunul cu rotile), beneficiarii trebuie să mai anexeze următoarele documente:

proiectul lucrării de adaptare a locuinţei și devizul de lucrări, ambele întocmite de organe abilitate;
declaraţie pe propria răspundere a organului abilitat care efectuează lucrările, din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerinţele de accesibilitate;
copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare/cumpărare a acestuia.
Atenție! Dacă beneficiarul creditului înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către acesta.