'Ministerul Finanţelor Publice anunţă deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, care se va desfăşura în perioada 30 mai – 10 iunie 2016. Bugetul sesiunii este de 250 milioane lei', se arată în anunţ. 

Potrivit sursei citate, obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. 

'Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit prin poştă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice. (…). Înregistrarea cererilor se realizează exclusiv în perioada 30 mai – 10 iunie 2016. Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara perioadei 30.05 – 10.06.2016 se restituie întreprinderilor şi nu sunt luate în considerare în procesul de analiză', menţionează MFP. 

Analiza Cererilor de acord pentru finanţare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanţă ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.

AGERPRES