Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 110,4 miliarde lei, reprezentând 18,2% din PIB, au fost cu 8% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în termeni nominali şi cu 0,5 puncte procentuale ca pondere în PIB.
Veniturile fiscale au înregistrat în termeni nominali o creştere cu 9,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, evoluţii favorabile înregistrându-se la taxa pe valoarea adăugată (+6,3%), accize (+5,2%), impozit pe venit (+16,0%), impozit pe profit (+5,4%). Veniturile din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut, de asemenea, datorită colectării începând cu anul 2012 a contribuţiei pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii.
La nivelul administraţiilor locale s-au înregistrat creşteri faţă de anul precedent în cazul veniturilor din impozite şi taxe pe proprietate (+4,3 %) şi venituri nefiscale (+13,4%).
Contribuţiile de asigurări au fost în sumă de 29,9 miliarde lei, în creştere cu 5,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Veniturile nefiscale au crescut de asemenea, faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent la bugetul de stat cu 25,2% şi la instituţiile autofinanţate 17,8%.
Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plaţilor efectuate din resurse publice au crescut cu 42,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 117,3 miliarde lei, reprezentând 19,3% din PIB, au crescut în termeni nominali cu 3,4% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar ca pondere în PIB s-au redus cu 0,3 puncte procentuale.
Au fost înregistrate creşteri faţă de aceeaşi perioadă din anul 2011, în principal, la proiectele finanţate din fonduri UE, cu 44,2%, dobânzi cu 26,5%, bunuri şi servicii cu 7,6%.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut îndeosebi la administraţiile locale precum şi la fondul naţional de sănătate ca urmare a plăţilor făcute pentru servicii medicale şi medicamente.
Cheltuielile de personal au crescut cu 2,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea înregistrându-se, în principal, datorită majorării cu 8% a salariilor personalului bugetar, care se reflectă în buget începând cu luna iulie 2012.
Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 17,4 miliarde lei (2,9% din PIB), crescând în termeni nominali cu 8,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
Sursa: Agerpres