Pe domeniul transporturilor urmează să fie lansate apeluri de peste 469,6 milioane de euro, iar pe energie – 147,3 milioane de euro. În 2016 a fost lansate ghiduri pentru 88,22% din întreg programul, restul urmând a se lansa în acest an.

Pe domeniul transporturilor urmează a fi lansat, în cel de-al doilea trimestru, ghidul pentru investiţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pentru modernizarea capacităţii porturilor situate pe reţeaua TEN-T. Suma alocată este de peste 330,9 milioane de euro, fiind dedicată administraţiilor portuare.

Tot în cel de-al doilea trimestru urmează să fie lansat ghidul pentru infrastructura aeroportuară cu o valoare de peste 43,2 milioane de euro. Un alt ghid este cel privind infrastructura în terminare intermodale în sumă de 95,4 milioane de euro.

În ceea ce priveşte apelurile pentru mediu din POIM, cea mai mare parte, de peste 402,3 milioane de euro este pentru Administraţia Naţională Apele Române, apelurile fiind împărţite în două, unul urmând a fi lansat în martie, iar celălalt în al doilea semestru. Mai exact, este vorba despre proiecte de prevenire a riscului la inundaţii şi eroziune costieră.

140 milioane de euro sunt destinaţi reducerii suprafeţelor poluate istoric, iar ghidul urmează a fi lansat în martie. Beneficiarii sunt autorităţi publice şi alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora.

Pentru refacerea ecosistemelor degradate ghidul urmează a fi lansat în cel de-al doilea semestru, fiind vorba de 75,2 milioane de euro, iar beneficiarul urmează a fi definit în urma unui studiu care va fi elaborat de Ministerul Mediului.

Peste 80 de milioane de euro sunt destinaţi îmbunătăţirii vitezei de reacţie la dezastre, beneficiar fiind Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, constând în echipamente pentru instituţiile specializate care au atribuţii în situaţiile de urgenţă, corelat cu riscurile identificate.

În sectorul energetic, în luna martie urmează a fi lansat ghidul pentru creşterea producţiei de energie din surse alternative (geotermal, biomasă, biogaz), unde beneficiari sunt unităţile administrativ-teritoriale şi societăţile comerciale cu activitate de producţie energie, alocarea totală fiind de peste 83,5 milioane de euro.

Ghidul pentru cogenerarea de înaltă eficienţă urmează a fi lansat tot în martie. Suma destinată este de peste 63,5 milioane de euro, iar beneficiari sunt societăţile comerciale din industrie.

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) finanţează activităţi din sectoarele infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. POIM beneficiază de o alocare financiară de 11,881 miliarde de euro. 83% din alocarea financiară a fost alocată apelurilor lansate integral pe parcursul anului 2016. AGERPRES