Proiectele ce vor fi sprijinite în cadrul acestei linii de finanţare vizează tinerii cu vârsta între 16 şi 24 de ani care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEET). 

Conform MFE, fondurile sunt destinate unor pachete de măsuri personalizate pentru integrarea pe piaţa muncii a tinerilor NEET, cu precădere a celor greu şi foarte greu ocupabili, din regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia şi Sud-Est. Acţiunile ce vor fi finanţate sunt: programe de formare profesională şi certificare a competenţelor dobândite în context informal şi non-formal, pregătire şi integrare socioprofesională la noul loc de muncă, ucenicii şi stagii de practică pentru absolvenţi, acompaniament socioprofesional, măsuri de sprijin pentru angajatorii care vor încadra lucrători din rândul acestor tineri. 

"Ghidul lansat astăzi în consultare marchează un moment important în sprijinirea şi integrarea tinerilor NEETs. Este îngrijorător că în România de azi 2 din 10 tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani nu merg la şcoală sau la vreun curs şi nu au loc de muncă. Nu putem ignora acest adevăr şi, pentru rezolvare, am propus o soluţie integrată, care pune laolaltă resurse naţionale şi pe cele europene, iniţiatori din mediul public şi cel privat, corelează politici naţionale şi europene referitoare la tinerii în nevoie", a declarat Dragoş Dinu, ministrul Fondurilor Europene. 

Pachetul de măsuri va fi oferit după înregistrarea tinerilor NEET inactivi la Serviciul Public de Ocupare (SPO) şi după realizarea unui profil şi a întocmirii planurilor de acţiune individualizate de către SPO. 

Înregistrarea şi realizarea profilului fac obiectul unui alt proiect POCU, realizat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. 

"Solicitanţii eligibili sunt furnizorii de formare, de servicii de ocupare, de evaluare şi certificare a competenţelor, sindicatele şi patronatele, organizaţiile neguvernamentale, organizaţiile de tineret care derulează activităţi de educaţie nonformală şi de voluntariat, întreprinderile sociale de inserţie, angajatorii. Fiecare proiect poate beneficia de finanţare nerambursabilă de maximum 2.500.000 euro, durata maximă de implementare fiind de minimum 4 şi maximum 16 luni, fără a putea depăşi data de 31 octombrie 2018", menţionează sursa citată. 

Resursele alocate prin acest apel vor fi completate cu cele din schemele naţionale care vizează angajatorii care integrează tineri NEET, cât şi mobilitatea profesională a acestora (prime de activare, de mobilitate – încadrare şi/sau de instalare etc.). 

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabileşte priorităţile de investiţii, obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.  Agerpres