Procedura de atribuire aplicată este “licitaţie deschisă”. Anunţul de participare a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) în data de 07.10.2014. Şedinţa de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 26.11.2014, ora 12°°.

Valoarea estimată a contractului este de 27.416.880 lei (incluzând valoarea de 1.233.236 lei aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute). Criteriul de atribuire a contractului este “preţul cel mai scăzut”. Durata estimată pentru executarea lucrărilor este de 12 luni.

Sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit sunt asigurate din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport şi de la bugetul de stat.