„Pe Magistrala 2, care în prezent transportă cel mai mare număr de călători – peste 45 % din totalul călătorilor transportaţi, se asigură un interval de circulaţie de 3 minute, maxim din punct de vedere tehnic. Aceasta înseamnă că sunt în circulaţie un număr de 22 de trenuri la orele de vârf de trafic pe această magistrală”, conform unui comunicat transmis de Metrorex.

Pentru asigurarea transferului de călători între tren şi peronul staţiilor, cât şi a evacuării călătorilor de la peronul staţiilor către vestibule şi / sau pasajele de legătură între staţii, în condiţii de siguranţă şi confort, au fost dispuse câteva măsuri organizatorice: evitarea în perioada de vârf de trafic a sosirii simultane a trenurilor la peroanele staţiilor unde se înregistrează trafic mare de călători, iar infrastructura şi instalaţiile aferente nu permit o defluire optimă a călătorilor (Piaţa Unirii, Piaţa Victoriei, Dristor); suplimentarea cu personal de conducere a trenurilor pentru micşorarea timpilor de întoarcere a trenurilor la capetele de magistrale prin preluarea rapidă a comenzilor de la posturile opuse de conducere a trenurilor.

Totodată, oficialii Metrorex anunţă că instalaţia de ventilaţie din tren funcţionează la capacitate maximă şi rugăm călătorii să apeleze şi la varianta deschiderii geamurilor rabatabile pentru o mai bună aerisire a vagoanelor.

De asemenea, Metrorex are încheiată o Reglementare cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă printr-un Ordin intern de serviciu prin care în cazul unei probleme medicale a unui călător petrecută în tren şi pentru a nu pune viaţa acestuia în pericol „plecarea trenului din staţie este condiţionată de predarea călătorului către echipa medicală”.