Octombrie este cea mai stabilă lună de toamnă, dar meteorologii avertizează că există pericolul să fie luna și cea mai săracă în precipitaţii.

Potrivit ANM, vremea se menţine însorită zile în şir, iar nopţile devin tot mai reci. În majoritatea zonelor ţării apare bruma.

Potrivit ANM, România se află mai mult sub influenţa maximului barometric est-european, iar dorsala anticiclonului Azoric se retrage treptat spre vestul continentului. Din cauza modificării distribuţiei centrilor barici pe continent, dar şi reducerii duratei de strălucire a Soarelui, temperaturile medii lunare din această lună sunt, în general, cu 5-7 grade Celsius mai mici decât cele din luna septembrie.

Temperatura medie multianuală a lunii octombrie are valori diferite în funcție de regiunea țării.

ANM indică că, din datele înregistrate în perioada 1961-2018 la staţiile meteorologice din reţeaua Administraţiei Naţionale de Meteorologie, se constată că temperatura medie multianuală a lunii octombrie are valori cuprinse între 10 şi 12 grade Celsius în zonele de câmpie şi deal din Oltenia, Muntenia, Banat, Crişana, Dobrogea şi pe areale mai restrânse din Moldova. Pe litoral, în Delta Dunării şi izolat, în sud-vestul ţării, mediile depăşesc 12 grade Celsius. Valori între 8 şi 10 grade Celsius, sunt caracteristice Transilvaniei, Dealurilor Vestice, Maramureşului, celei mai mari părţi a Moldovei şi Subcarpaţilor. În depresiunile intramontane şi în zona montană joasă (sub 1.500 de metri) sunt caracteristice temperaturi medii cuprinse între 4 şi 8 grade Celsius. În zona montană înaltă (peste 1.500 de metri) aceste valori coboară până la 2 şi 4 grade Celsius, iar la Vf. Omu chiar sub 0 grade Celsius”, se arată în prognoza ANM.

Specialiştii ANM susţin că, uneori, din cauza pătrunderii unor mase de aer tropical pe teritoriul ţării noastre, se mai pot înregistra temperaturi maxime „estivale” chiar şi în luna octombrie, cu temperaturi ce depăşesc 35 – 38 grade Celsius.

Potrivit ANM, luna octombrie este printre cele mai sărace în precipitaţii dintre lunile anului. Astfel, din datele înregistrate în perioada 1961-2018, la staţiile meteorologice din reţeaua Administraţiei, cantităţile lunare de precipitaţii, medii multianuale, din luna octombrie, sunt cuprinse între 30 şi 50 litri/mp în cea mai mare parte a ţării. Cantităţi sub 30 de litri/mp sunt caracteristice mai ales Deltei Dunării şi unor areale restrânse din Dobrogea. Totodată, între 50 şi 75 litri/mp se înregistrează în Carpaţii Meridionali, Podişul Getic şi Subcarpaţii Getici, Carpaţii Occidentali şi nordul Carpaţilor Orientali.

Cantitatea maximă absolută lunară de precipitaţii căzută în 24 de ore, înregistrată la staţiile meteorologice din România, este 128,2 litri/mp (Cernavodă, 4 octombrie 1945), iar maximă absolută de precipitaţii înregistrată în Capitală în acelaşi interval de timp este de 76,6 litri/mp şi a fost consemnată pe data de 2 octombrie 2005, la Bucureşti-Băneasa.