Potrivit unui proiect de ordin lansat spre consultare publică de Ministerul Educației, pentru anul școlar 2022-2023, elevii trebuie să primească minimum două note sau calificative la fiecare disciplină de studiu. În plus, raportul școlar anual al elevilor, clasificat pe clase, poate fi finalizat fără a fi necesară validarea din partea consiliului profesoral al instituției de învățământ în cadrul ședinței de sfârșit de an școlar sau aprobarea de către acesta a raportului privind raportul școlar anual.

„În continuarea demersurilor de a adapta activităţile de final de an şcolar la contextul generat de protestul personalului din învăţământul preuniversitar, Ministerul Educaţiei a publicat, în consultare publică, proiectul de ordin pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 4183/2022.

Precizăm că modificările propuse prin proiectul lansat în consultare publică vizează următoarele: în anul şcolar 2022-2023, numărul minim de calificative/note acordate elevului la o disciplină de studiu este de două.

În anul şcolar 2022-2023, situaţia şcolară anuală a elevilor, pe clase, poate fi încheiată fără ca aceasta să fie validată de către consiliul profesoral din unitatea de învăţământ în şedinţa de încheiere a cursurilor şi fără ca acesta să aprobe raportul privind situaţia şcolară anuală”, precizează Ministerul Educaţiei într-un comunicat trimis recent.

Sursa citată spune că se va menține o comunicare permanentă cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene și municipale pentru identificarea soluțiilor optime de adaptare la circumstanțele generate de protestul personalului din învățământul preuniversitar, totul cu respectarea cadrului legal.

Modificări la examenul de Bacalaureat

Ministrul Educației a precizat că probele de competențe de la Bacalaureat ar putea fi înlocuite cu media din timpul anului, dar subliniază că această măsură nu este una ideală.

„Eu cred că nu vom fi în această situație. Dar dacă vom ajunge într-un astfel de punct, pentru că începem luni cu probele de competențe, putem să accesăm experiența din timpul pandemiei, când au fost echivalate probele de competențe cu notele de pe parcursul gimnaziului (n.r. liceului) la materiile corespunzătoare. Nu cred că este o soluție ideală, în sensul în care cred că elevii trebuie să dea acele probe pentru a constata nivelul actual, însă, dacă vom ajunge în acea situație vom merge pe soluții pe care le-am mai testat deja și care sunt funcționale”, afirmă Ligia Deca.