Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a dispus retragerea autorizaţiei de administrare a S.C. Marfin Fond de Pensii S.A. şi radierea acesteia din Registrul CSSPP, ca urmare a solicitării companiei de retragere de pe piaţa pensiilor private obligatorii. Măsuri similare au fost aplicate şi pentru Fondul de Pensii Administrat Privat MARFIN, aparţinând Marfin Fond de Pensii, precum şi pentru prospectul schemei de pensii private aferente.

La finalul campaniei iniţiale de aderare în sistemul Pilonului II, Fondul de Pensii Administrat Privat MARFIN avea 194 participanţi din care 16 proveniţi din procesul de repartizare aleatorie. Toţi cei 194 de participanţi au fost informaţi în legătură cu hotărârea S.C. Marfin Fond de Pensii S.A.  de încetare a activităţii de administrare a pentru Fondul de Pensii Administrat Privat MARFIN şi solicitarea retragerii autorizaţiei de administrare, precum şi asupra procedurii care le va fi aplicată. Ulterior repartizării efectuate de către CSSPP, participanţii se vor putea transfera la oricare alt fond de pensii administrate privat de pe piaţă, fără plata unor penalităţi, în termen de 90 de zile de la data repartizării.

CSSPP a mai dispus retragerea autorizaţiei de administrare a S.C. ZEPTER FOND DE PENSII S.A. şi radierea acesteia din Registrul CSSPP, ca urmare a solicitării companiei de retragere de pe piaţa pensiilor private obligatorii. De asemenea, măsuri similare au fost aplicate şi pentru Fondul de Pensii Administrat Privat ZEPTER, precum şi pentru prospectul schemei de pensii private aferente.

La finalul campaniei iniţiale de aderare în sistemul Pilonului II, Fondul de Pensii Administrat Privat ZEPTER avea 1.649 participanţi din care 132 proveniţi din procesul de repartizare aleatorie. Toţi cei 1.649 de participanţi au fost informaţi în legătură cu hotărârea S.C. Zepter Fond de Pensii S.A.  de încetare a activităţii de administrare a pentru Fondul de Pensii Administrat Privat ZEPTER şi solicitarea retragerii autorizaţiei de administrare, precum şi asupra procedurii care le va fi aplicată. Societatea a reziliat contractele încheiate cu agenţii de marketing atât persoane fizice cât şi juridice.

La momentul demarării procedurii de retragere a autorizaţiei, Zepter Fond de Pensii S.A. nu avea active în administrare.

Sursa: Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private