In legislatia romana, un contract de franciza trebuie sa fie supus analizei Consiliului Concurentei, care sa constate, prin Decizie, ca este exceptat de la aplicarea Legii concurentei nr. 21/1996. In acest scop, partile la un contract de franciza vor completa formularul de notificare prevazut in anexa nr. 1/6 din Regulamentul privind exceptarea unor intelegeri, publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 56 bis, din 3 aprilie 1997, si il vor inainta Consiliului Concurentei, inainte de a trece la executarea contractului. In caz contrar, partile risca sa fie amendate cu sute de milioane de lei daca, in urma investigatiei desfasurate pe piata respectiva, se constata ca respectivul contract (sau contracte) afecteaza semnificativ concurenta.
Din zecile de francize existente la ora actuala in Romania, doar trei nu au trisat Consiliul Concurentei. Francizori importanti ca LukOil sau Petrom nu au solicitat notificarea, expunandu-se unor penalizari importante.
Este vorba despre Registrul Auto Roman (RAR), Marriot si Pizza Inn Inc. Prin Ordinul ministrului transportului nr. 353/1998 s-a stabilit ca certificarea incadrarii vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei se obtine in urma efectuarii inspectiei tehnice periodice (ITP).
Doar trei francize
sunt legale
Conform dispozitiilor, aceste ITP se efectueaza de catre RAR si alte persoane juridice care vor lucra sub marca RAR in baza unui contract de franciza. Aceste contracte de franciza au fost notificate Consiliului Concurentei in vederea emiterii deciziilor de aprobare. Initial, contractele au continut clauze care, in cazul aplicarii lor, ar fi afectat semnificativ concurenta. La indrumarea Consiliului Concurentei, contractele au fost modificate, fiind inlaturate clauzele de acest fel. Ca urmare, Consiliul Concurentei a emis decizii de aprobare a acestor contracte, constatand ca incheierea si executarea lor au mai multe efecte pozitive, respectiv: permit unor agenti economici sa patrunda pe o piata noua; dezvoltarea concurentei prin cresterea numarului de agenti economici care presteaza acest serviciu; faciliteaza accesul consumatorilor la prestarea acestui serviciu, in aceleasi conditii de calitate ca si pana la acest moment.
Printr-un contract de franciza, incheiat intre Marriot Worldwide Corporation si Societatea Companiilor Hoteliere Grand SRL, Grand Hotel va intra in reteaua de hoteluri Marriot.
Contractul de franciza a fost notificat Consiliului Concurentei si din analiza cazului a rezultat conformitatea contractului cu dispozitiile din regulament, care permit exceptarea lui, precum si efectele pozitive ale incheierii si executarii acestui contract. Astfel, Consiliul Concurentei a retinut ca pe piata serviciilor hoteliere exista o concurenta puternica, ce nu este afectata de incheierea acestui contract. Dimpotriva, incheierea si executarea acestui contract conduce la dezvoltarea concurentei. De asemenea, Consiliul a constatat existenta efectelor pozitive pentru consumatori, ce decurg din intrarea unui hotel roman intr-o renumita retea hoteliera internationala.
Prin doua contracte de franciza incheiate intre Pizza Inn Inc. si SC Asy Restaurant Operator SRL Constanta, acesta din urma a obtinut dreptul de a functiona sub marca „Pizza Inn”, folosind in acest sens drepturile de proprietate intelectuala ale francizorului. Cele doua contracte au fost notificate Consiliului Concurentei, spre a fi emisa o decizie de aprobare. Analizand cazul, s-a constatat ca aceste contracte nu contin clauze care se afecteze semnificativ concurenta. De asemenea, Consiliul a constatat existenta mai multor efecte pozitive, respectiv: intrarea unui agent roman in reteaua Pizza Inn; cresterea concurentei pe piata romaneasca a produselor de tip pizza; accesul consumatorilor la o noua marca de pizza, in conditiile respectarii standardelor de calitate. Decizia Consiliului Concurentei a exceptat aceste contracte de la aplicarea dispozitiilor Legii concurentei nr. 21/1996.
Pentru a fi exceptat, un contract de franciza trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: francizantul sa aiba dreptul de a achizitiona produsele ce fac obiectul contractului de franciza de la francizor, de la alti francizanti sau de la agenti economici agreati de francizor; in cazul in care francizantul este obligat sa asigure garantia pentru produsele francizorului, aceasta obligatie sa incumbe tuturor francizantilor sau altor distribuitori care acorda garantii similare; beneficiarul sa fie obligat sa indice statutul sau de agent economic independent.     

Franciza nu se admite intre concurenti

Deciziile de refuz sunt emise atunci cand: agentii economici concurenti incheie intre ei contracte de franciza avand ca obiect produse sau servicii cu care se concureaza; francizantul este impiedicat sa continue sa utilizeze, dupa expirarea contractului, know-how-ul transmis, francizorul isi pastreaza dreptul de a recomanda pretul maxim de vanzare; francizantii sunt obligati sa nu furnizeze pe piata romaneasca produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de franciza, catre utilizatorii finali, datorita locului de rezidenta a acestora. Aceasta interdictie are ca obiect realizarea unei protectii teritoriale absolute si prevenirea „importurilor paralele”.

Angelo Miu, consilier juridic