Proiectul de hotărâre conține o serie de modificări ale Hotărârilor Guvernului  nr. 556/2006 și nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, dar și modificări ce vizează forma şi conținutul acestora, printre acestea numărându-se:

 – schimbarea culorii copertei din ,,roșu vișiniu” în ,,Roșu închis”, întrucât, în implementarea noii generații de pașapoarte, a fost prevăzută o nouă copertă, pentru a asigura un puternic impact vizual la prezentarea documentelor de călătorie, de către titulari

–     introducerea, la coperta II (interior) a pașapoartelor electronice, alături de “instrucțiuni şi obligații”, a termenului “recomandări”, având în vedere că unele dintre mențiunile existente pe această copertă, nu sunt nici instrucțiuni, nici obligații, ci recomandări adresate cetăţenilor români

–   introducerea, pe coperta I (exterior), a menţiunilor „Uniunea Europeană”, „România”, respectiv, a stemei României şi precizarea, separat, a culorii copertei şi a menţiunilor de pe coperta I (exterior) şi coperta I (interior) a pașaportului simplu temporar

–   detalierea modalităţii de înscriere a domiciliului în pașapoartele electronice, respectiv, faptul că, pentru domiciliul din ţară, se menționează județul de domiciliu/Bucureşti, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara

–     eliminarea prevederilor referitoare la eliberarea pașapoartelor simple temporare numai după achitarea taxelor consulare și, după caz, a altor tarife stabilite potrivit legii, având în vedere faptul că aceste taxe au fost eliminate prin Legea nr. 1/2017

–    eliminarea termenului „însoţitori”, întrucât, potrivit dispozițiilor Legii nr. 248/2005, în prezent, se eliberează doar pașapoarte individuale, minorii însoțitori nemaiputând fi incluși în documentele de călătorie