Contoarele individuale de căldură vor deveni obligatorii şi la blocuri cu încălzire centralizată, iar citirea lor se va face obligatoriu de la distanţă, arată un proiect de lege elaborat de Ministerul Economiei.

Ministerul vrea să modifice legea privind eficienţa energetică, astfel încât să transpună o serie de prevederi ale legislaţiei europene. Aceasta prevede că România trebuie să realizeze în perioada 2021-2030 economii anuale obligatorii de energie, în vederea atingerii obiectivului naţional de eficienţă energetică.

Obligație neîndeplinită

Instalarea contoarelor individuale la căldură este o obligaţie mai veche, care ar fi trebuit să se încheie în 2016, dar procesul nici nu a fost demarat până în prezent.

Modificările implică contorizarea consumatorilor finali de gaze naturale şi, de asemenea, a consumatorilor finali de încălzire centralizată, răcire centralizată şi apă caldă menajeră.

Proiectul impune obligaţia de a monta contoare individuale de energie termică sau de apă caldă şi la clădirile care sunt racordate la o sursă centrală care alimentează mai multe clădiri.

Conform Directivei 2012/27/UE, obligaţia de a monta contoare pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie sau a repartitoarelor de costuri se aplică în toate imobilele de tip condominiu care sunt alimentate de la o sursă centrală.

În consecinţă, această obligaţie va fi extinsă şi în România la nivel naţional.

Dispozitive care pot fi citite de la distanţă

Drept urmare, consumatorii finali de încălzire centralizată, răcire centralizată şi apă caldă menajeră vor fi dotaţi cu contoare, la preţuri competitive, care reflectă cu acurateţe consumul lor real de energie, scrie adevarul.ro.

În măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar şi proporţional în raport cu economiile de energie potenţiale, consumatorii finali de gaze naturale vor dispune de contoare individuale la preţuri competitive, care reflectă cu acurateţe consumul real de energie al consumatorului final şi care furnizează informaţii privind momentul efectiv al utilizării.

Contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate după 25 octombrie 2020 vor trebui să fie dispozitive care pot fi citite de la distanţă.

Contoarele şi repartitoarele de costuri pentru energia termică care nu pot fi citite de la distanţă, dar care au fost deja instalate se modernizează, astfel încât să poată fi citite de la distanţă sau se înlocuiesc cu dispozitive care pot fi citite de la distanţă, până la 1 ianuarie 2027, cu excepţia cazurilor în care autorităţile competente demonstrează că acest lucru nu este rentabil.