Aceasta este prima etapă a extragerii şi urmează ca, după centralizarea bonurilor câştigătoare, dacă sunt mai mult de 100 care întrunesc datele extragerii, să fie organizată cea de a doua extragere, pentru selectarea celor 100 de bonuri câştigătoare. Conform reglementărilor din Legea nr. 166/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 460 din 25 iunie 2015, se acordă maximum 100 de premii. Regulamentul a fost modificat după ce, la extragerea din aprilie au fost aproape 18.000 de câştigători, iar premiul care a revenit fiecăruia a fost de doar 56 de lei. 

Ca urmare a modificării regulamentului, premiul de 1 milion de lei pus în joc la fiecare extragere va fi împărţit la cel mult 100 de câştigători, rezultând un premiu de cel puţin 10.000 de lei. 

Depunerea cererilor de revendicare se realizează începând de luni, timp de 30 de zile, prin depunerea în original a bonului fiscal câştigător, alături de copia actului de identitate şi de o cerere, la orice administraţie fiscală din structura ANAF, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de revendicare a premiului. 

Un bon fiscal este considerat câştigător doar dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul şi seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data şi ora emiterii precum şi numărul de ordine). 

Fiecare unitate teritorială ANAF, la care se depun bonurile fiscale câştigătoare în prima etapă de selecţie, va elibera o copie a acestora cu menţiunea "conform cu originalul', pe care se înscrie un număr unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparenţei, lista cu numerele unice de înregistrare ale bonurilor care au făcut obiectul cererilor de revendicare, va fi publicată pe site-urile Ministerului Finanţelor Publice (MFP) şi ANAF. În acest mod, fiecare persoană care a depus o cerere de înregistrare va putea verifica existenţa acestuia pe lista centralizatoare, explică MFP. 

În cea de-a doua etapă de selecţie, va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Extragerea va fi efectuată într-o nouă extragere televizată, ce va fi anunţată ulterior. 

Potrivit unui comunicat al MFP, numărul extras la această tragere va fi primul câştigător şi, totodată, baza de referinţă la care se aplică crescător un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câştigător. Dacă, în urma aplicării acestei proceduri de selecţie, se depăşeşte numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câştigător din listă este dat de diferenţa dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referinţă şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege. 

"În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câştigătoare sunt eliminate din listă'', subliniază sursa citată. 

După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare, acestea vor fi centralizate şi transmise ANAF în termen de două zile, în vederea încărcării rezultatelor în "Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale" şi verificarea autenticităţii bonurilor fiscale câştigătoare de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, prin direcţiile regionale antifraudă fiscală. 

Aceasta este prima extragere lunară, după cele două extrageri ocazionale organizate de Ministerul Finanţelor Publice, prima în aprilie şi a doua la finalul lunii iunie. 

AGERPRES