În articolul publicat de Bloomberg este susţinut că relaţiile dintre PSD şi PES au fost îngheţate din cauza statului de drept.

„Vă scriu pentru a corecta o eroare în articolul dvs. din 11 aprilie, în care corespondentul dvs. echivalează eforturile noastre de reformă a justiției cu cele ale Poloniei și Ungariei. Articolul se referă la ‘încercări de reducere la tăcere a instanțelor interne’. Nu am făcut astfel de încercări. Dimpotrivă, judecătorii noștri au solicitat modificări legislative care le-ar oferi o mai mare independență și noi am fost de acord.

Timp de mulți ani, în România a fost un lucru cunoscut că serviciile noastre de securitate au exercitat o influență în cadrul sistemului de justiție, vizând procurorii și judecătorii în cazuri specifice, pentru a genera condamnările și sentințele dorite. La un moment dat, în ultimii ani, aproape jumătate dintre magistraţi, atât judecătorii, cât și procurorii, au fost țintele investigației penale, cele mai multe dintre dosare fiind ținute deschise pentru a intimida și a constrânge.

Aceasta este ceea ce am căutat să oprim. Măsurile pe care le-am introdus au fost salutate de către sistemul judiciar. Departe de ‘ reducerea la tăcere’ a instanțelor, am încercat să eliminăm orice formă de interferență politică sau ex parte de orice fel, creând controale și balanțe instituționale în cadrul sistemului de justiție, pentru a le oferi o independență reală”, scrie Lia Olguţa Vasilescu.

(„I write to correct a misstatement in your April 11 article headed “Romanian Ruling Party Frozen Out of EU Faction Over Rule of Law” in which your correspondent likens our efforts at justice reform to those of Poland and Hungary. The article refers to “attempts to silence domestic courts.” We have made no such attempts. On the contrary, our judges have sought legislative changes which would give them greater independence, and we have agreed.

For many years, it has been an open secret in Romania that our security services were engaged in exerting influence within the justice system, targeting prosecutors and judges in selected cases to generate the convictions and sentences desired. At one point or another in recent years, nearly half our magistrature, both judges and prosecutors, have been the targets of criminal investigations, most of which were kept open so as to intimidate and coerce.

This is what we have sought to halt. The measures we have introduced have been welcomed by the judiciary. Far from “silencing” the courts, we have sought to eliminate any form of political or ex parte interference of any sort, creating institutional checks and balances within the justice system to give it genuine independence.)