Lege privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare iniţiată de Guvern creează un nou cadru legal în domeniu, aliniat celor mai bune practici la nivel european.

Potrivit Executivului, scopul actului normativ este să permită dezvoltarea acestor instrumente de finanţare pe piaţa locală, într-o manieră prudentă şi supravegheată corespunzător, asigurându-se astfel un plus de atractivitate pentru potenţialii investitori. Existenţa acestui tip de obligaţiuni va permite instituţiilor de credit atragerea de resurse financiare la un cost mai scăzut decât prin alte instrumente (ca efect al garantării obligaţiunilor cu portofoliul de creanţe dedicate), efect care se va transfera într-un cost mai redus al creditării ipotecare.

Sursa citată adaugă că introducerea obligaţiunilor ipotecare va contribui, pe termen mediu şi lung, la profesionalizarea pieţei primare a creditului ipotecar (de exemplu, prin introducerea, în mod indirect, a principiilor transparente de evaluare a proprietăţilor imobiliare).

De asemenea, Guvernul a subliniat că Legea răspunde unei condiţionalităţi asumate de autorităţile române în faţa Fondului Monetar Internaţional.

Principalele aspecte ale legii vizează asigurarea unei protecţii sporite investitorilor, diminuarea riscurilor ce ar putea fi generate de activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare, precum şi asigurarea segregării clare a competenţelor între autorităţile de supraveghere sectoriale, Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, în legătură cu activitatea de emitere de obligaţiuni ipotecare.

Tot joi şeful statului a semnat decretele pentru promulgarea Legii privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apă potabilă, a Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a Legii pentru modificarea art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi a art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2012 pentru modificarea alin. (1ł/3) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

SURSA: Agerpres