Propunere legislativă care vizează proprietarii de terenuri

O nouă propunere legislativă, inițiată de senatorul Daniel Fenechiu, a fost depusă recent la Senat pentru modificarea Legii nr. 17/2014 privind reglementarea vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și modificarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților ce administrează terenuri agricole proprietate publică și privată a statului. Această propunere urmărește clarificarea și extinderea categoriilor de preemptori în procesul de vânzare a terenurilor agricole.

Contextul legislativ și necesitatea modificării

Prin Legea nr. 17/2014, au fost stabilite măsuri pentru reglementarea vânzării terenurilor agricole situate în extravilan și au fost definite categoriile de preemptori: coproprietarii, arendașii, proprietarii vecini și statul român prin Agenția Domeniilor Statului. Modificările ulterioare aduse de Legea nr. 175/2020 au redefinit categoriile de preemptori, incluzând noi categorii și plasând proprietarii vecini în categoria preemptorilor de rang III.

Conform art. 4 alin. (1) lit c) din Legea nr. 17/2014, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 175/2020, sunt preemptori de rang I proprietarii și/sau arendașii terenurilor agricole vecine cu terenul supus vânzării. Această modificare a exclus proprietarii terenurilor vecine cu alte categorii de folosință, cum ar fi curți-construcții, fără o fundamentare clară.

Clarificări și corecții propuse

Inițiatorul proiectului, senatorul Daniel Fenechiu, subliniază necesitatea modificării cadrului legal pentru a clarifica că preemptori sunt proprietarii terenurilor vecine indiferent de categoria de folosință a acestora sau de situarea în extravilan sau intravilan. De asemenea, propunerea legislativă corectează o eroare din articolul 4 alin. (1) lit. c), care face referire greșit la definiția tânărului fermier în alin. (4) în loc de alin. (5), care de fapt reglementează prioritatea la cumpărarea terenurilor pentru proprietarii terenurilor vecine.

Impactul modificărilor propuse

Aceste modificări legislative pot avea un impact pozitiv atât din punct de vedere economic, cât și social. Din punct de vedere economic, facilitarea accesului tuturor proprietarilor vecini la dreptul de preempțiune poate conduce la o mai bună utilizare și dezvoltare a terenurilor agricole. Proprietarii vecini care sunt interesați și au resursele necesare pentru a dezvolta aceste terenuri vor putea contribui la creșterea productivității agricole și la dezvoltarea rurală.

Din punct de vedere social, modificările propuse vor contribui la eliminarea inechităților și a discriminărilor dintre diferitele categorii de proprietari.

În cadrul legislației actuale, proprietarii terenurilor vecine cu diferite categorii de folosință, cum ar fi curți-construcții, sunt excluși de la dreptul de preempțiune la vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan. Această excludere creează o discriminare între proprietarii terenurilor agricole și cei cu alte destinații.

„Prezenta interventie legislativă are drept scop crearea unor conditii nediscriminatorii pentru proprietarii terenurilor vecine terenului supus vânzării şi garantarea dreptului de dispozitie asupra terenurilor agricole situate în extravilan”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.