Astfel, cuantumul sumelor care vor reprezenta coplata asiguratului pentru unele servicii din pachetul de servicii de bază, precum şi condiţiile în care sunt plătite acestea vor fi stabilite prin contractul – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, suma maximă reprezentând coplata asiguratului într-un an calendaristic se va stabili, ulterior, prin hotărâre a Guvernului.
Coplata reprezintă contribuţia pe care asiguratul la sistemul de sănătate trebuie să o plătească suplimentar faţă de cea decontată din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor de Sănătate.
”Coplata va optimiza circuitul pacientului în sistem şi va fi un mecanism care va reduce utilizarea nejustificată a unor servicii din sistem, ca de exemplu accesarea serviciilor spitaliceşti”, scrie în comunicatul ministerului. Potrivit expunerii de motive, introducerea tichetului moderator de sănătate pentru coplata unor servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate are drept scop creşterea resurselor financiare la nivelul sistemului care să conducă la cointeresarea furnizorilor din sistemul de sănătate pentru a asigura servicii eficiente si de calitate, precum si la alocarea mai judicioasa a fondurilor.
Totodată, introducerea mecanismului de coplată prin tichetul moderator pentru sănătate reprezintă una dintre principalele clauze ale angajamentului financiar, pe care Guvernul României l-a încheiat cu FMI şi Banca Mondială în anul 2009.