Conform legii, principala atribuție a lichidatorului este de a conduce activitatea debitorului pe parcursul procedurii de lichidare în scopul conservării și valorificării activelor, în concordanță cu deciziile creditorilor. De asemenea, lichidatorul trebuie să analizeze activitatea societății în raport cu situația de fapt și să întocmească un raport amănunțit asupra cauzelor și a împrejurărilor care au condus la starea de insolvență, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă intrarea în faliment a societății.

„Principalele măsuri ce vor fi avute în vedere în perioada imediat următoare vor viza asigurarea continuității funcțiilor și sistemelor critice, inclusiv securizarea bazelor de date. De asemenea, avem ca prioritate elaborarea unei strategii de lichidare eficientă a patrimoniului, concentrată în principal pe analiza și valorificarea portofoliilor de asigurare în cadrul unor operațiuni de transfer de business și în subsidiar pe valorificarea celorlalte active prin vânzare individuală. În aceste demersuri, ne bazăm pe personalul de specialitate al societății, care a fost informat cu privire la procedurile de lichidare și cu care vom colabora pentru îndeplinirea mandatului nostru”, au declarat reprezentanții KPMG Restructuring SPRL.

Lichidatorul are un termen de 40 de zile de la desemnare pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenței, raport ce trebuie să cuprindă și modalitățile concrete de lichidare a bunurilor și a drepturilor din patrimoniul debitoarei. Principalul creditor al Astra SA este Fondul de Garantare a Asiguraților, care a preluat activitatea de avizare a daunelor și de plată a acestora în limita plafonului garantat de 100.000 EUR.