Potrivit Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis a semnat vineri, 17 iunie 2022, următoarele decrete:

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului (PL-x 135/21.03.2022);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea programului național de investiții „Anghel Saligny” (PL-x 434/11.10.2021);

Decret privind eliberarea din funcția de judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Deta a doamnei Lavinia-Olivia Chiriac-Ienuş – pensionare, la data de 20 iunie 2022;

Decret privind eliberarea din funcția de procuror la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul teritorial Constanța a doamnei Carmen-Ecaterina Tănase – pensionare, la data de 20 iunie 2022;

Președintele României a aprobat Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Menționăm faptul că decretul semnat pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea programului național de investiții „Anghel Saligny” are ca obiect de reglementare crearea unui cadru legislativ care să permită unităţilor administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investiţii, în domeniile eligibile, ca să se poată asigura accesul la servicii esenţiale a tuturor cetățenilor, creşterea calităţii vieţii şi evitarea riscului de depopulare în comunităţile subdezvoltate.

Potrivit notei de fundamentare, programul respectiv se integrează în eforturile concertate ale statului român prin instituţiile care gestionează fonduri naţionale şi fonduri europene, în vederea atingerii ţintelor de conformare la directivele europene în domeniul mediului şi apelor.

Potrivit unui amendament adoptat de Camera Deputaţilor la această lege, în cadrul programului respectiv se pot realiza obiective de investiţii ce constau în realizarea de construcţii noi sau realizarea de lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare la construcţii existente şi care se încadrează în cel puţin una dintre următoarele categorii de investiţii: sisteme de canalizare, staţii de epurare a apelor uzate, canalizare pluvială, sisteme de captare a apelor pluviale şi în unităţile administrativ-teritoriale cu o populaţie de sub 2.000 de locuitori.

30 de miliarde lei vor fi investiți la proiecte de drumuri și poduri

Amintim faptul că, la începutul lunii mai, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a anunțat modul de alocare a celor 52,5 miliarde de lei din programul de investiții Anghel Saligny, finanțat exclusiv din fonduri de la bugetul statului.

Astfel că, din suma totală, 30 de miliarde lei merg la proiecte de drumuri și poduri, 22,5 de miliarde lei merg la proiecte de apă și canalizare. Fiecare județ poate primi maximum 1,25 miliarde de lei.