Redevențele miniere obținute din exploatarea apelor minerale pot constitui venituri la bugetele locale

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea prin care redevențele miniere obținute din activități de exploatare a apelor minerale pot fi considerate venituri la bugetele locale.

Actul normativ aprobat de către șeful statului vizează modificarea articolului 45¹ alineatul (2) din Legea minelor nr. 85/2003, astfel încât redevența minieră obținută din activitățile de exploatare a apelor minerale terapeutice să fie inclusă în același regim derogatoriu de la prevederile articolului 307 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019. De asemenea, se reglementează includerea redevenței miniere obținute prin concesionare, din activitățile de exploatare a resurselor la suprafață și a apelor minerale naturale, carbogazoase sau necarbogazoase, în ceea ce privește modul de constituire a veniturilor la bugetele locale.

Legea are ca scop atragerea resurselor financiare la nivelul autorităților locale, pentru a permite stațiunilor balneare din țară să ofere servicii adecvate nevoilor turiștilor, inclusiv în ceea ce privește unitățile de cazare, centrele de sănătate și pachetele de servicii adiacente, precum și accesibilitatea acestora. Acest lucru vine într-un context favorabil de cerere potențială atât din partea turiștilor interni, cât și internaționali, având în vedere numeroasele resurse valorificabile de care dispun, inclusiv apele curative.

Potrivit legii promulgate de către președintele Iohannis, redevența minieră obținută prin concesionare din activități de exploatare a resurselor la suprafață, a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, a apelor minerale terapeutice și a apelor termominerale se constituie venit în felul următor: 35% se direcționează către bugetul local al județului pe teritoriul căruia există activitatea de exploatare, 45% se alocă către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, pe teritoriul căreia/căruia există activitate de exploatare, iar 20% se virează către bugetul de stat.

S-a schimbat și legea adopției

În altă ordine de idei, legea adopției a suferit modificări. Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, amendamentele la Legea privind procedura adopției care se referă la continuitatea șederii în România a adoptatorilor.

Conform noilor prevederi, legea se aplică cetățenilor români sau cetățenilor români cu multiplă cetățenie, după caz, care au domiciliul în România și au locuit efectiv și continuu pe teritoriul României în ultimele șase luni anterioare depunerii cererii de atestare.

Se stipulează că întreruperile datorate unor contracte de muncă care implică șederea în afara teritoriului altor state nu pot fi considerate întreruperi.