Administrația Prezidențială informează că preşedintele Klaus Iohannis a promulgat în cursul zilei de marţi, legea care prevede prelungirea de la 30 la 45 de zile a termenului de depunere a cererilor pentru soluţionarea conflictelor de muncă.

Potrivit sursei citate, actul normativ modifică Legea dialogului social nr. 62/2011 şi Legea nr.53/2003 – Codul muncii. Totodată, acesta prevede un termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă.

„Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractului individual de muncă, inclusiv angajamentele de plată a unor sume de bani”, prevede legea.

De menționat este faptul că, în legea aflat în vigoare la momentul de față, termenul este de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului.

Klaus Iohannis a promulgat încă o lege

Pe lângă legea referitoare la prelungirea termenului în cazul cererilor pentru soluţionarea conflictelor de muncă, șeful statului a mai promulgat și legea prin care se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către entităţi ale statului.

Conform Administrației Prezidențiale, legea completează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Actul normativ prevede interzicerea instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale s să solicite persoanelor fizice copii de pe avize, dar și alte documente emise de instituțiile publice.

„Se interzice instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute la alin.(1), în format electronic, copii sau extrase de pe acestea în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public”, prevede legea.