Astfel, magistratul ieșean a încheiat, la data de 26.07.2007, cu Zapodeanu Ioan, contractul de vânzare – cumpărare asupra unui teren agricol în suprafață de 50 ha, situat în Comuna Slătioara, Județul Olt. Prețul vânzării a fost de 210.000 de euro, din care, la data încheierii contractului, judecătorul Acrîșmăriței a primit suma de 150.000 de euro, urmând ca diferența de 60.000 de euro să fie achitată ulterior, la data de 01.10.2007.

Agenția Națională de Integritate susține că, în conformitate cu grilelor notariale comunicate de Camera Notarilor Publici Craiova, rezultă că terenul avea o valoare orientativă de 250.000 de lei, echivalentul a 79.684 de euro.

Pe de altă parte, judecătoarea a pronunţat la data de 06.11.2007, sentința civilă nr. 12855, în dosarul civil nr. 22219/245/2006, având ca părți pe Fischer Anisia – Sebastiana, în calitate de reclamant și Zapodeanu Ioan, în calitate de pârât. Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat în timpul în care cauza s-a aflat pe rolul judecătorului Acrîșmăriței Camelia Alexandrina. Astfel magistratul se află în conflict de interese și în stare de incompatibilitate.

Agenția Națională de Integritate a sesizat DNA cu privire la posibila săvârşire de către judecătorul Acrîșmăriței Camelia Alexandrina, din cadrul Judecătoriei Iași, a unor infracţiuni de corupţie, respectiv abuz în serviciu şi fals în declaraţii.