Potrivit unui comunicat al CNSF, membrii Comitetului, ce reuneşte reprezentanţii autorităţilor de supraveghere a pieţelor financiare din România şi ai Ministerului Finanţelor Publice, au analizat evoluţiile recente ale sectorului financiar din România, concluziile misiunii comune a Comisiei Europene, Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale din perioada 27 aprilie – 9 mai 2011, precum şi reperele colaborării inter-instituţionale în vederea întăririi supravegherii în sistemul financiar.

Totodată, membrii CNSF au discutat rezultatele consultării publice lansate de către Comisia Europeană în data de 6 ianuarie 2011 privind detaliile tehnice ale cadrului european de gestiune a crizelor în sectorul financiar, precum şi cel de-al doilea exerciţiu european de testare a rezistenţei băncilor la factori de risc, în curs de derulare în prezent.