În decembrie anul trecut, Guvernul a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Contractului-cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de un miliard de euro, bani care vor fi utilizaţi pentru a acoperi contribuţia bugetului de stat pentru cofinanţarea unor proiecte prioritare de transport din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020. 

Contractul a fost semnat în data de 18 iulie 2017, la Luxemburg, de ministrul Finanţelor Publice şi va fi implementat de Ministerul Transporturilor, în acest sens cele două ministere urmând să încheie un acord subsidiar. 

„Concret, suma va fi utilizată pentru finanţarea deficitului bugetului de stat şi refinanţarea datoriei publice guvernamentale, în vederea realizării unor obiective de investiţii cuprinse în Axele prioritare 1 şi 2 din POIM 2014 – 2020, respectiv proiecte pentru creşterea mobilităţii şi dezvoltarea transportului rutier, feroviar şi naval şi a mijloacelor de transport subteran, eliminarea blocajelor din reţeaua infrastructurii de transport, creşterea zonelor de acces cu conectivitate redusă, reducerea impactului transportului asupra mediului”, preciza Guvernul anul trecut. 

Împrumutul se acordă pe o perioadă de până la 25 de ani, cu o perioadă de graţie de până la 7 ani, în condiţii foarte avantajoase în comparaţie cu alte instrumente financiare, şi va fi disponibilizat în cel mult 20 de tranşe până la 31 decembrie 2024, arăta Guvernul. 

Potrivit legislaţiei în domeniul datoriei publice, subproiectele alocate de BEI sunt prefinanţate parţial de la bugetul de stat, iar ulterior, parte a acestei prefinanţări, se recuperează din sumele împrumutului.
De asemenea, preşedintele a semnat decretul privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Tratatului de extrădare între România şi Republica Argentina, semnat la New York, la 22 septembrie 2017.