Ministerul Finanţelor a vândut la sfârşitul săptămânii trecute titluri cu scadenţă de 15 ani în valoare de 122 milioane lei, nereuşind să atragă suma anunţată de 300 milioane lei, pentru un randament mediu de 6,98%, nivel mult mai mic decat cel anticipat de  specialiştii ING de 7,25%. Două detalii ale rezultatelor sunt semnificative: suma atrasă cuprinde în principal oferte necompetitive (aproximativ 60% din ofertele acceptate) şi structura ofertelor pare destul de stranie. Randamentul mediu pentru ofertele competitive acceptate în valoare de 47 milioane lei s-a situat la 6,98% în timp ce randamentul mediu pentru ofertele neacceptate – ce au însumat 926 milioane lei – a fost 7,64% (după calculele ING). Cel de-al doilea nivel pare în linie cu nivelul de 7,68% al ofertelor neacceptate la licitaţia de titluri de 9 ani din decembrie.
Aşadar, îmbunătăţirea în cerere pare concentrată în mare parte asupra titlurilor cu maturităţi mai scurte. De asemenea, indicatorii monetari au indicat că interesul nerezidenţilor pentru titlurile denominate în lei nu a înregistrat o îmbunatatire semnificativă în ianuarie – deşi piaţa a fost neobişnuit de activă în această lună. Această concluzie este sugerată de faptul că valoarea titlurilor deţinute de instituţiile de credit din România a crescut cu 5 miliarde lei pe parcursul lunii ianuarie, sumă aproape egală cu diferenţa dintre titlurile emise şi cele care au ajuns la scadenţă în acea lună în valoare de 5,5 miliarde lei.
Moneda nţională s-a tranzacţionat în mod static în ultima zi a săptămânii şi a închis ziua uşor mai apreciată la 4,3545/euro, corectând pierderile din ziua precedentă. Evoluţia pozitivă de pe principalele pieţe de capital indică o tendinţă de apreciere pentru leu.