Astfel, unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MTI care beneficiază de sume de la bugetul de stat prin bugetul ministerului pentru realizarea obiectivelor de investiţii, a proiectelor finanţate de la bugetul de stat şi credite externe rambursabile şi nerambursabile pre şi post aderare, au obligaţia de a raporta lunar, până în data de 24 a lunii pentru luna în curs, execuţia bugetară a sumelor aprobate.

De asemenea, ca urmare a analizei execuţiilor respective efectuate pe propria răspundere a conducerii unităţilor din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea ministerului, direcţiile de specialitate din cadrul MTI vor propune măsuri de îndeplinire a ţintelor stabilite şi eventual redistribuirea sumelor aprobate în vederea îndeplinirii obiectivelor.

În baza aceluiaşi ordin de ministru, în fiecare dată de 24 a lunii, unităţile aflate în subordinea, sub autoritatea sau coordonarea MTI vor prezenta Direcţiei Generale Investiţii, Achiziţii şi Privatizare stadiul la finele lunii anterioare datei de raportare privind derularea procedurilor de achiziţii publice referitoare la investiţii, incluse în programul anual al achiziţiilor publice, respectiv servicii de proiectare, consultanţă, supervizare lucrări, asistenţă tehnică, execuţie lucrări.

În acelaşi timp, pentru evitarea creşterii nejustificate a arieratelor, la elaborarea documentaţiilor de atribuire, autoritatile contractante aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea MTI vor corela clauzele contractuale cu sursele de finanţare existente în bugetele aprobate.

Măsura țintește eficientizarea şi transparentizarea cheltuirea banilor publici, cu scopul diminuării pierderilor companiilor din subordine, precum şi a arieratelor înregistrate de aceste companii, până la sfârşitul lui 2011.